KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VRCHOTKA, Jaroslav, PhDr. CSc.

* 1926-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Pomocné vědy historické
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny knihtisku 15. stol.
- inkunabulogie
- dějiny knihovnictví
- dějiny Národního muzea, zvláště jeho slovanských styků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Humboldt-klub v ČR
- Společnost Národního muzea
- Matice česká
- Internationaler Arbeitskreis Druck- und Mediengeschichte
- Gutenberg-Gesellschaft
Publikační činnost / Publications - Šafaříkova knihovna. - In: Ročenka Universitní knihovny v Praze. 1958. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1959. - S. 21-31.
- Ke vztahům mezi Maticí českou a Maticí slovenskou zejména do roku 1918. - In: Česko-slovenské vzťahy v knihovníctve. - Martin : Matica slovenská - Praha : Státní knihovna ČSR, 1966. - S. 144-153.
- Matice česká a Národní muzeum. - In: 150 let Národního muzea v Praze : sborník příspěvků k jeho dějinám a významu. - Praha : Orbis, 1968. - S. 83-90.
- Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze 1818-1892. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1968. - 201 s., 24 il.
- Státní muzeum knihy a knihtisku Ukrajinské SSR v Kyjevě - In: Muzejní a vlastivědná práce. - Roč. 14, č. 2 (1976), s. 100. - (Praha, Národní muzeum (84. ročník Časopisu Společnosti přátel starožitností))
- Музей книги в Ждяре-над-Сазавой (постоянная экспозиция библиотеки Национального музея в Праге) - In: Современные литературные музеи : некоторые вопросы теории и практики. : Москва, Научно-исследовательский институт культуры, 1982. - S. 84.
- Knihovna Františka Palackého / J. Vrchotka, A. Skwarová, K. Makovcová. - In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, sv. 30, č. 1/2, 3/4. - Praha, 1985. - 382 s., 8 il.

- Sborník Národního muzea v Praze, řada C - literární historie / J. Vrchotka jako redaktor s hojnými slavistickými příspěvky - Roč. XV (1970)-roč. XXXV (1990)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek