KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KRAUS, Jiří, Prof. DrSc. PhDr.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.kraus@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny spisovných slovanských jazyků
- rétorika a jazyková kultura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Univerzita Karlova - vědecká rada - čestný člen
- Fakulta sociálních věd - vědecká rada
- Naše řeč - redakční rada
- Český jazyk a literatura - redakční rada
Publikační činnost / Publications - Rhetoric in European culture and beyond. - Prague : Karolinum Press, 2014. - 271 s.
- Roman Jakobson´s work on poetic language from the point of view of the revival of rhetoric in the 20th century. - In: Roman O. Jakobson: a work in progress / edited and with an introduction by Tomáš Kubíček and Andrew Lass. - Olomouc : Palacký University, 2014. - S. 65-76.
- Jiří Kraus : bibliografie za léta 1964 - 2005 / sest. Jana Papcunová, Alena Nejedlá. - Ústav pro jazyk český AV ČR. - Interní tisk.
- Nový akademický slovník cizích slov / sest. J. Kraus ... [et al.]. - Praha : Academia, 2005.
- Slovník cudzích slov akademický / sest. J. Kraus ... [et al.]. - Bratislava : SPN, 2005.
- Rétorika a řečová kultura. - Praha : Karolinum, 2004. - 184 s.
- Slavic Rhetoric. - In: Encyclopedia of Rhetoric. - Oxford, 2001. - S. 716 - 720.
- Rétorika v evropské kultuře. - Praha : Academia, 1998. - 182 s.
- Latinskije i francuzskije istočniki literaturnogo klassicizma v Rossii. - In: Jornadas Andaluzas de Eslavistika. - Granada, 1996. - S. 227 - 230.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek