KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KAUTMAN, František, PhDr. CSc.

* 1927-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Filozofie a estetika
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-ruské literární vztahy
- česká a ruská literární věda a kritika
- dílo F. M. Dostojevského
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Dostoyevski International Society
Publikační činnost / Publications - S. K. Neumann - člověk a dílo 1875 - 1917. - Praha : Academia, 1966. - 205 s.
- F. M. Dostojevskij : Dopisy / přel. F. Kautman. - Praha : Odeon, 1966. - 370 s.
- F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij. - Praha : Academia, 1968. - 67 s. - (Rozpravy ČSAV. - Roč. 78 (1968), Řada společenských věd ; 13)
- Literatura a filosofie. - Praha : Svoboda, 1968. - 141 s.
- Masaryk - Šalda - Patočka. - Praha : Evropský kulturní klub, 1990. - 94 s.
- Svět Franze Kafky. - Praha : Torst, 1990. - 156 s.
- F. M. Dostojevskij - věčný problém člověka. - Praha : Rozmluvy, 1992. - 263 s. - 2. vyd. - Praha : Academia, 2004. - 256 s.
- Naděje a úskalí českého nacionalismu : Viktor Dyk v českém politickém životě. - Praha : Česká expedice, 1992. - 100 s.
- F. M. Dostojevskij - věčný problém člověka. - Praha : Rozmluvy, 1992. - 263 s. - 2. vyd. Praha : Academia, 2004. - 256 s.
- Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského. - Praha : Evropský kulturní klub, 1993. - 139 s.
- K typologii literární kritiky a literární vědy. - Praha : Primus, 1996. - 189 s.
- O literatuře a jejích tvůrcích. - Praha : Torst, 1999. - 294 s.
- Svět Franze Kafky. - Praha : Torst, 1990. - 156 s. - 2. vyd. : Franz Kafka. - Praha : Rozmluvy, 1992. - 177 s. - 3. vyd. : Franz Kafka. - Praha : Academia, 1996. - 177 s. - Německý překlad : Die Welt Franz Kafkas. - Praha : Academia, 1996. - 246 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek