KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠRÁMEK, Rudolf, Prof. PhDr. CSc.

* 1934

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address sramek@ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - bulharština
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - lužické srbštiny
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - Onomastika
Jazykověda - polština
Jazykověda - ruština
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - ukrajinština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Slovanská a obecná onomastika
- Slovanská dialektologie
- Slovansko-germánský jazykový kontakt
- Jazyková kultura v češtině, polštině a ruštině po roce 1990
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů - místopředseda
- Skupina pro slovanský onomastický atlas - předseda
- International Council of Onomastic Sciences - člen
- Onomastická komise při Ústavu pro jazyk český AV ČR - čestný předseda
- Názvoslovná komise při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním - předseda
- Acta onomastica (Praha) - člen redakce
- Oborová rada pro doktorandské studium (český jazyk) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - člen
Publikační činnost / Publications Výběrová bibliografie zde


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek