KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KŘÍŽEK, Jurij, Doc. PhDr. DrSc.

* 1919-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Slovanů v habsburské monarchii 1848-1918
- české dějiny 1848-1938
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Přehled československých dějin : [maketa]. 2. díl, sv. 2, 1900-1918. - Praha : Nakladatelství ČSAV, 1958. - Autor části o dějinách českých zemí.
- T.G. Masaryk a česká politika. - Praha : Státní nakl. politické literatury, 1959. - 326 s.
- Říjnová revoluce a česká společnost. - Praha : Nakl. ČSAV, 1967. - 80 s. - (Rozpravy ČSAV ; seš. 77).
- "Česká otázka" v buržoazní politice na počátku světové imperialistické války. - In: Československý časopis historický. - Roč. 7, č. 4 (1959), s. 625-643.
- Česká buržoazní politika a "česká otázka" v letech 1900-1914. - In: Československý časopis historický. - Roč. 6, č. 4 (1958), s. 621-661.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek