KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KALETA, Petr, PhDr. Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 234 612 203
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address petr.kaleta@osu.cz ; kaleta@msu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.msu.cas.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Dějiny - Lužice
Etnografie, folkloristika a etnologie - Lužičtí Srbové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Dějiny - Polsko
Dějiny - Ukrajina
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Zaměření geografické / Geographical field of study Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Sorabistika - Dějiny
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Sorabistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Haliče
- dějiny Lužice
- dějiny Polska
- dějiny Ukrajiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Polskie Towarzystvo Historyczne - člen
- Masarykův ústav Akademie věd ČR - člen vědecké rady
- Česká asociace ukrajinistů - člen
Publikační činnost / Publications - Fedir Vovk a Čechy. – In: Národopisná revue, č. 4, 1998, s. 252-254.
- Čechi v Halyčyni. – In: Český časopis historický, č. 1, 1999, s. 144-145.
- Volodymyr Šuchevyč. – In: Národopisná revue, č. 2, 1999, s. 112-114.
- Zapomenutý nadšenec myšlenky slovanské vzájemnosti. – In:Slovanský přehled, č. 2, 1999, s. 259-264.
- František Řehoř ve východní Haliči. – In: Národopisná revue č. 4, 1999, s. 229-231.
- Karpatští Huculové. – In: Národopisná revue č. 4, 1999, s. 187-193.
- Český etnograf ve východní Haliči. - In: Wieki stare i nowe. Tom 1, Katowice 2000, s. 124-131.
- Zápisky Františka Řehoře ze srpna 1891. - In: Problemy slovjanoznavstva, Ľviv 2000, s. 347-351.
- K osmdesátinám heraldika Jiřího Loudy. – In: Genealogické a heraldické informace 1999. Brno 2000, s. 3-8.
- Olomoucký heraldik Jiří Louda. – In: In: Střední Morava, č. 11, Olomouc 2000, s. 76-90.
- Studium historie na Lvovské státní univerzitě Ivana Franka. - In: AUPO, Historica, Olomouc 2000, s. 269-272.
- Po stopách židovského dědictví v Haliči. – In: Národopisná revue, č. 3, 2002, s. 165-170.
- Josef Holeček a Rusko. - In: Vodňany a Vodňansko, č. 5, 2002, s. 131-139.
- Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost. – In: Národopisná revue, č.1, 2003, s. 37-39.
- Ukrajinská problematika v díle Adolfa Černého. – In: Slovanský přehled, č. 2, 2003, s. 169-185.
- Mezinárodní vědecká konference Ludvík Kuba – folklorist, spisowaćel a moler (Budyšín 25. – 27. 4. 2003). – In: Česko-lužický věstník, č. 5, květen 2003, s. 54-55.
- Čeští národopisci u haličských Ukrajinců a Lužických Srbů a jejich odborný odkaz. – In: Acta Universitatis Olomucensis Facultas Philosophica, Historica 31 – 2002, Olomouc 2003, s. 345-349.
- František Doucha a Lužičtí Srbové. – In: Lětopis, č. 2, 2003, s. 53-66.
- Arménská komunita v Petrohradě. – In: Český lid, č. 3, 2003, s. 285-290.
- Fotodokumentace a sběratelství v díle Františka Řehoře. – In: Slovenský národopis, č. 2, 2003, s. 235-243.
- Adolf Černý – národopisec a jeho kontakty s Františkem Řehořem. - In: Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze. Tom 2. Opole 2003, s. 11-22.
- Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty. – In: Národopisná revue, č. 4, 2003, s. 233-234.
- Ludvík Kuba a Ukrajina. Kontakty L. Kuby s F. Řehořem s ukázkami jejich korespondence. - In: Ludvík Kuba folklorist, spisowaćel a moler. Bautzen 2003, s. 23-31.
- Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století. - Olomouc, Votobia, 2004. - 269 s.
- Haličskoukrajinská problematika v díle Františka Řehoře, Ludvíka Kuby a Adolfa Černého (rigorózní práce, nepubl.). Brno, 2004. (144 s.).
- Bohumil Marek – šlezki budźer a přećel Serbow. – In: Rozhlad, č. 1, 2004, s. 1316.
- Bohumil Marek: Ke 100. výročí narození slezského popularizátora lužickosrbského života. – In: Lětopis, č. 2, 2004, s. 108-118.
- František Řehoř – Lover of Galician Ruthenians. In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 21–29.
- Adolf Černý a Slovanský sborník. K počátkům jeho badatelské a publikační činnosti o Lužických Srbech. – In: Národopisná revue, č. 3, 2004, s. 164-170.
- Slovenský Zemplín: Malá sonda do jednoho z etnografických regionů.- In: Česko-lužický věstník, č. 11, listopad 2004, s. 68-69.
- TGM, Rusko a Evropa. Dílo – vize – přítomnost. - In: Masarykův sborník XI – XII. 2003-2004. Praha 2004, s. 649-650.
- Na pozvání Masarykova ústavu, č. 1. / sest. P. Kaleta, M. Pehr, R. Vašek. - Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2004.
- Kašubská problematika v českých časopisech a novinách od počátku do druhé světové války. - In: Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století / sest. Helena Ulbrechtová-Filipová. – Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2004, s. 383-398.
- Arnošt Muka a Adolf Černý. Jeju wědomostny zajim a listowanje wo Połobskich Słowjanach. – In: Rozhlad, č. 4, 2005, s. 136-140.
- Problematyka serbołużycka na łamach czasopisma „Světozor” w latach 1867-1899. - In: Kultura krajobrazu Europy Środkowej. Zielonogórskie Studia Łużyckie 4. Zielona Góra 2005, s. 89-98.
- Serbske dźeła Adolfa Černeho w Slovanskim Přehledźe. - In: Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého. Praha 2005, s. 34-42.
- Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého / sest. P. Kaleta. – Praha, 2005.
- Kašubové a jejich území. Kašubská problematika v díle Adolfa Černého a jeho kontakty se Stefanem Ramułtem. – In: Historický obzor, č. 5/6, 2005, s. 129-135.
- Kaszubi i ich kultura w czechosłowackiej prasie międzywojennej. - In: Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období. – Praha, 2005, s. 62-70.
- Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období / sest. P. Kaleta. – Praha, 2005.
- Spominanje na Josefa Davida. – In: Rozhlad, č. 8, 2005, s. 295-298.
- Petr Bezruč a Lužičtí Srbové. – In: Vlastivědné listy, č. 2, 2005, s. 25-28.
- Adolf Černý a encyklopedija „Ottův Slovník naučný“. – In: Rozhlad, č. 9-10, 2005, s. 356-359.
- Karel Vladislav Zap a jeho Cesty a procházky po Halické zemi. - In: Kraków-Lwów. Książki - czasopisma – biblioteki. Tom VII. Kraków: 2005, s. 159-167.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek