KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KLIMEŠ, Lumír, Prof. PhDr. CSc

* 1924-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Onomastika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- vývoj českého jazyka v 17. - 19. století
- slang
- onomastika
- kvantitativní lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Česká akustická společnost
- Vědecká rada Filozofické fakulty Západočeské univerzity
Publikační činnost / Publications - Vývoj slovotvorby v odborném jazyce Fr. Palackého a P. J. Šafaříka. - In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : Jazyk a literatura. 5. - Praha, 1966. - S. 17-41.
- Příspěvek k vývoji české slovní zásoby v době obrozenské se zvláštním zřetelem k jazyku Fr. Palackého a P. J. Šafaříka. - In: Annali del'Instituto Universitario Orientale : Sezione Slava. 10. - Napoli, 1967. - S. 2-81.
- Pořádek slov v české historické próze z let 1685-1759. - In: Annali del'Instituto Universitario Orientale : Sezione Slava. 12. - Napoli, 1969. - S. 105-166.
- Pokus o statistický výklad vývoje věty a souvětí v české historické próze z let 1685-1758. - In: Annali del'Instituto Universitario Orientale : Sezione Slava. 13. - Napoli, 1970. - S. 105-135.
- Přechodníky v české historické próze 17. a 18. století. - In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni : Jazyk a literatura. 8. - Praha, 1968. - S. 17-62.
- Pořádek slov v české historické próze z let 1685-1688. - In: Annali del'Instituto Universitario Orientale : Sezione Slava. 11. - Napoli, 1968. - S. 52-82.
- Pokus o statistický výklad vývoje věty a souvětí v české historické próze. In: Annali del'Instituto Universitario Orientale : Sezione Slava. 13. - Napoli, 1970. - S. 105-135.
- An Attempt at a Quantitative Analysis of Social Dialects. - In: Prague Studies in Mathemathical Linguistics. - Č. 4. - Prague, 1972. - S. 77-93.
- Slovník cizích slov. - 1. vyd. - Praha, 1981. - 7. vyd. - Praha, 2005
- Úvod do vědecké práce v jazykovědné bohemistice. - 4. vyd. - Plzeň, 2001. - S. 87.
- Komentovaný překlad výzkumu slangu v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v letech 1920 - 1998. - 1. vyd. - Plzeň, 1997. - S. 47.
- Szengkutatás Csehoslovákiaban, valamit Csehországban és Slovákiában 1920 - 1996 között. - In: A szlengkutatás útjai és lehetöségei. Debrecen, 1997. - S. 41 - 79.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek