KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BOČEK, Pavel, Doc. PhDr. CSc.

* 1955

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 197
Bydliště / Home address Novoměstská 51, 621 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address pbocek@phil.muni.cz ; pavel.bocek@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiografie
Dějiny - Pobaltí
Dějiny - Polsko
Dějiny - Rusko
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Baltistika - Dějiny
Rusistika - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - starší dějiny východní Evropy
- církevní dějiny
- vztahy mezi státem a církví
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Vrchol ruského něstjažatělství v l.čtvrtině 16.stol.Vassian Patrikejev,jeho úloha a význam. – In: Slovanský přehled. - Roč. 78, č. 3 (1992), s. 305-320. - ISSN 0037-6922
- Stát a církev v Rusku v polovině 16.století.Metropolita Makarije a jeho společenskopolitické názory. – In: Sborník prací FFBU. Řada historická. - Roč. 41, č. 39 (1992), s. 31-42. - ISBN 80-210-0437-1
- Stařec Artjomij - oběť neuspěšných plánů Ivana IV. Slovanský přehled. – 1994.
- Stařec Artjomij a jeho názory na ruskou společnost na počátku vlády Ivana IV. – In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C 41, Řada historická. - Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994. – S. 35-45. - ISSN 0231-7710
- Umstände und Bedeutung der Entstehung der erstengenzen Bibelin Russland. – In: The Bible in cultural context. - Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. - S. 49-55. - ISBN 80-210-1003-7
- Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy - I. - Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. - ISBN 80-210-1151-3
- Stát a církev v Rusku přelomu 15. a 16. stol. - Brno: Masarykova univerzita, 1995. - 131 s. - ISBN 80-210-1085-1
- Pravda a její význam v myšlenkách Ivana Semjonoviče Peresvetova. – In: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. - Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995. – S. 83-95. - ISSN 0231-7710.
- K počátkům morální a politické obrody ruských knížectví ve 13. století. – In: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. - Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995. – S. 13-24. - ISSN 0231-7710
- Česká historická věda k ruským dějinám středověku po roce 1945. In: Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii – sborník / usp. V. Veber. – Praha, 1996. - ISBN 80-718-4190-0
- K příčinám a koncepci reformních plánů Ivana S. Peresvetova. – In: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. - Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997. – S. 73-83. - ISSN 0231-7710
- Soud a jeho úloha ve společnosti v úvahách Ivana Peresvetova. – In: Časopis Matice moravské - Brno: Matice moravská, 1997. - S. 107-111. - ISSN 0323-052X
- Ruský gosudar na konci světa. – In: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. - Brno: Matice moravská, 1999. - S. 127-134. - ISBN 80-902304-6-6
- Kyjevský metropolita vší Rusi v první polovině XIV. století. – In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 47. – Brno, 2000. – S 133-158. - ISBN 80-210-2599-9
- K podobě ruského panovnického titulu na přelomu 15. a 16. století. – In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské university, C 49. - Brno, 2001. - ISBN 80-210-3085-2
- Zu den Versuchen die russische Metropolie in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. zu spalten. - In: Russia in Czech Historiography. Studies Published by the Prague Croup of Russian history specialists / ed. M. Bubeníková. – Prague : National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2002. – S. 108-146. - ISBN 80-7050-379-3
- K carské korunovaci Ivana IV. – In: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. - Brno: Matice moravská, 2002. - ISBN 80-86488-07-1
- Stát a církev na Stoglavu. – In: Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. - Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. - S. 173-182. - ISBN 80-86488-12-8
- Ivan IV. Hrozný : car vší Rusi a stvořitel samoděržaví / Władysław Serczyk ; [doslov a historická revize Pavel Boček]. - Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 223 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek