KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TOMKOVÁ, Kateřina, PhDr., PhD.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 373 350
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tomkova@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.arup.cas.cz/?p=122

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Čechy a střední Evropa v 8. - 11. století - hradiště, pohřebiště, keramika, šperky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti
Výběrová bibliografie též na http://www.arup.cas.cz/?p=122

- Bernstein im frühmittelalterliche Böhmen. - In: Památky archeologické. Roč. 89 (1998), s. 64-103.
- Quellen zur Erkentniss der mittelalterlichen Besiedlung im Katastern Tismice und Mrzky. - In: Památky archeologické. - Roč. 89 (1998), s. 329-334.
- Ke kartografickému zobrazení českých raně středověkých hradišť. - In: Archeologie ve středních Čechách. - Roč. 3 (1999), s. 235-257.
- Ke stavu výzkumu raně středověkých hradišť ve středních Čechách. - In: Archeologie ve středních Čechách. - Roč. 4 (2000), s. 397-411.
- Ke studiu opevnění v raně středověkých Čechách. - In: Archeologie ve středních Čechách. - Roč. 5 (2001), s. 547-560.
- Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. - Díl I. - Praha, 2001. - 284 s. - (Castrum Pragense ; 4)
- Lidské ostatky v raně středověkých sídlištních situacích v Čechách. - In: Archeologie ve středních Čechách. Roč. 7 (2003), s. 573-604.
- Hranice života, hranice zapomnění. Hroby významných církevních představitelů na Pražském hradě v období přemyslovské a lucemburské vlády / K. Tomková, J. Maříková-Kubková, J. Frolík. - In: Archaeologia historica. - Roč. 29 (2004), Brno-Levoča, s. 203-223.
- Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, Díl I. 1, Praha, 2005. – 446 s. – (Castrum Pragense; 7). Editor
- Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, Díl I. 2, Praha, 2006. – 446 s. – (Castrum Pragense; 7). Editor
- Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Díl I /Tomková, K. a kol. – Praha 2012.
- Tomková, K. – Košta, J. 2015: Raně středověké pohřebiště v Mělníku-Rousovicích, Archeologie ve středních Čechách 19, 271–318.
- Černá, E. – Tomková, K. – Hulínský, V. 2015: Proměny skel od 11. do konce 13. století v Čechách, Archeologické rozhledy 67, 79–108.
- Tomková, K. 2014: Prsteny z pohledu nálezů z Levého Hradce a žalovského předpolí. Archeologie západních Čech, 7, 8-89.
- Tomková, K. 2014: Sv. Vojtěch a Levý Hradec. In: Kroupa J. K. – Polanský, L. – Sláma, J., Po stopách sv. Vojtěcha, Antiqua Cuthna 3, 199–208.
Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek