KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VAŘEJKOVÁ, Věra, Doc. PhDr. CSc.

* 1931-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury se specializací na literaturu pro mládež, zejména na problematiku žánrů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost
- IBBY
- Společnost Jiřího Mahena
- časopis Ladění - členka redakce
- komise pro doktorandské řízení na FF MU v Brně - členka
Publikační činnost / Publications - Přínos Ivana Olbrachta k vývoji bajky v literatuře pro mládež. - In: Sborník prací Ped. fak. UJEP v Brně. - Praha, 1965. - S. 151-222. - (Řada jazyková a literární, č. 3 ; Sv. 15.)
- Interpretace uměleckých textů v hodinách literární výchovy. - In: Jazyk - literatura - škola : Sborník prací PdF UJEP v Brně. - Brno : UJEP, 1967. - Sv. 25, 19 s.
- Alegorie v bajce. - In: K minulosti a dnešku literatury. - In: Sborník prací PdF UJEP v Brně. - Brno : UJEP, 1969. - Sv. 26, 29 s.
- Česká literatura I. (1918-1945) - Kolektiv autorů / autorský podíl 115 s. - Praha : Čs. spisovatel, 1970. - (Kniha byla vydána, pro zákaz prodeje skartována)
- Pohádky Karla Čapka. - Brno : Masarykova univ., 1994. - 26 s. - (Spisy Ped. fak. MU v Brně ; Sv. 55).
- Česká próza s dívčí hrdinkou. - Ostrava : Ateliér Milata, 1994. - 1. část, 23 s.
- Pohádkové Fimfárum Jana Wericha. - Brno : Masarykova univ., 1995. - 67 s. - (Spisy Ped. fak. MU v Brně ; Sv. 61).
- Pohádky Jiřího Mahena. - 2., upr. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univ., 1996. - 63 s. - (Spisy Ped. fak. MU v Brně ; Sv. 65).
- Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. - Brno : Masarykova univ., 1998. - 95 s. - (Spisy Ped. fak. MU v Brně ; Sv. 67).
- Česká autorská pohádka. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1998. - 16 s.
- České pověsti v četbě mládeže a dětí. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2000. - 20 s.
- Literární tvorba pro děti / B. Stehlíková, V. Vařejková, O. J. Sekora. - In: Ondřej Sekora, osobnost a dílo. - Praha : Práh, 2003. - 42 s.
- Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. - 2., rozšířené a upravené vydání (učební text). - Brno : PdF MU, 2005. - (v tisku).
- Bibliografie doc. PhDr. Věry Vařejkové, CSc. (1994-2005). - Brno : PdF MU, 2005. - (v tisku).

Poznámky / Notes Do publikační činnosti lze zařadit též řadu studií z vědeckých konferencí ve sbornících pořádajících vysokých škol. (Otázky, pohádky, pověsti, bajky, hádanky, novely.)

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek