KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JANÁČEK, Jiří

* 1927-2023

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - divadlo (především 19.stol.), zvláště loutkové
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Syndikát novinářů ČR - člen
- Teatrologická společnost Praha - člen
- Kruh autorů Liberecka (kolektivní člen Obce spisovatelů) - člen
- dvouměsíčník SvětLIK, časopis Krajské vědecké knihovny Liberec a Kruhu autorů Liberecka - člen redakce
Publikační činnost / Publications - Stará hra o mladé naději (rec. Čapkové, Ze života hmyzu, úprava I.Peřinová) Československý loutkář, 1990, č.1, s.8-9.
- Jak a kudy do krajiny snů (rec. Vyskočil, Malý Alenáš, úprava A.Kisil-J.Etlík) Lidové noviny 8.březen 1993. s.6.
- Alína aneb Kouzelný kus v Naivním divadle (rec. Štěpánek, Alína, úprava I.Peřinová, Liberecký den, 15.říjen 1996, s.7
- Kačerův Čechov v Liberci (rec. Čechov, Racek) Tvar, 14.červen 2001, s.9.
- Blatná a Blatensko v životních osudech autorů 19.století (Část studie věnována divadlu, Zeberer, Tyl, Strakatý, Kuffner) In: Sborník k 750. výročí Blatné, Městský národní výbor, Městské muzeum Blatná, 1985, s.175-195
- Zamyšlení nad osudovým setkáním F.X.Šaldy s Evou Jurčinovou. Zprávy České besedy č.56, Česká beseda Liberec, 1986, 30 stran
- Amatérští loutkáři v Liberci 1918-1938. In: Zprávy české besedy č.63, 1988, Česká beseda Liberec, 55 stran, obrazová příloha
- Jaroslav Průcha-učitel a spisovatel (Životopis a bibliografie autora loutkových her), spoluautor J.Průcha ml., bibliografickou část doplnila PhDr. Slávka Kalkušová, Městské muzeum Blatná, Státní vědecká knihovna České Budějovice, 1988, 50 stran, obrazová příloha
- Divadlo v čase nepohody (Německé divadlo v Liberci v letech 1934 – 1938) In: Diva-delní revue č. 3, Primus Praha, 1993, s. 3-16, obrazová příloha
- Zvukový pomocník pro svět literatury (rec. Úvod do světa literatury. Zvuková čítanka) Audio-Story Praha, Labyrint revue č.1, 1996, s.32-33.
- Májové pořady Českého rozhlasu 3 (rec.) Labyrint revue č.2, 1996, s.53.
- Na rozhlasové vlně kultury (rec. Slovenské hry v Českém rozhlasu) Labyrint revue č.4, 1996, s.22
- Sestra úzkost a její básníci (rec. Pitínský-Čep, Sestra úzkost) Dejvické divadlo, Liberecký den, 16.únor 1996, s. 14
- Liberecké divadelnictví. Nové liberecké divadlo. Divadelnictví. Naivní divadlo. (Kapi-toly z historie divadla v Liberci). In: Karpaš a kolektiv, Kniha o Liberci, Dialog Liberec, 1996, s.102, 192, 324, 456.
- Arbesův svět divadla (Doslov a ediční poznámka). In: Arbes, Romaneta. Knižní klub Praha, 1997, s.215-220.
- Český repertoár v němčině na scéně Městského divadla Liberec (Stadttheater Reichenberg, 1883-1941). In: Sborník ´97, TU Liberec, 1997, s.27-39.
- Literatura pro děti a mládež (Texty pro cvičení a semináře). Určeno pro studenty FP, obor český jazyk a literatura. TU Liberec, 1997, 208 stran.
- Ještě zní? (Doslov) In: F.Šrámek, Stříbrný vítr, Knižní klub Praha, edice Knihovna XX.století, 1997, s.279-283.
- Čítanka pro malé čtenáře (rec. L.Středa Čítanka pro malé čtenáře) Zlatý máj č.3,4, s.113.
- Jen dítě pozná, když je císař nahý (Doslov) In: K.Poláček, Bylo nás pět. Euromedia Group,k.s.,Praha, 1998, edice Knihovna XX.století, s.169-172.
- Josef Čapek lidský a baladický (Doslov) In: J.Čapek, Stín kapradiny, Knižní klub Praha, edice Knihovna XX.století, 1998, s.106-110.
- Opomíjený Josef Kuffner, fejetonista a kritik minulého století. In Sborník ´98 TU Liberec, 1998, s.53-68.
- Bohumil Nuska se ve své knize střetl s Obludou normalizace (rec. Nuska, Padraikův zánik) MFDnes (Severovýchod) 7.září 1998,s. TŘI
- Blikající světla petrolejových lamp Havlíčkova maloměsta (Doslov) In: J.Havlíček, Petrolejové lampy, Knižní klub
- Podivujeme se s ním spojiti věci, jež obráží moudrost opravdu kakraholtskou (Do-slov) In: Vančura, Rozmarné léto. Knižní klub Praha, 1998, edice Knihovna XX.století, s. 87-91.
- Kabaretiér, publicista a stále čtený spisovatel (Doslov) In: Bass, Klapzubova jedenáctka) Knižní klub Praha, edice Knihovna XX.století, 1999, s.106-110.
- Devět fejetonů o Karolíně Světlé. Zprávy České besedy č.87, Česká beseda Liberec, březen 1999, 26 stran.
- S Karlem Čapkem od člověka k člověku (Doslov) In: K.Čapek, Život a dílo sklada-tele Foltýna. Knižní klub Praha, 1999, edice Knihovna XX.století, s.101-108.
- Proslulého básníka Karla Šiktance okouzlila krajina Českolipska (rec. Šiktanc, Šarlat) MFDnes (Severovýchod) 12.květen 1999, s. TŘI
- Dopisy Julia Zeyera Karolíně Světlé (1892-1898). Úvodní stať, další spolu se Simonou Hatanovou. Zprávy České besedy č.89, Česká beseda Liberec, říjen 1999, 50 stran
- Weissova fantazie varující (Doslov) In: J. Weiss, Dům o tisíci patrech. Euromedia Group-Knižní klub Praha, edice Knihovna XX.století, 2000, s.202-206
- „Neboť největší senzací je všední život…“ (Doslov) In: K.Poláček, Hostinec U Kamenného stolu. Euromedia Group-Knižní klub Praha, edice Knihovna XX.století, 2000, s.311-316
- Blatná v Jenském kodexu aneb satirický Luciperův list Oldřicha Kalenice z Kalenic a na Škvořeticích urozenému pánu Lvu z Rožmitálu a z Blatné. In: Sborník k 400. výro-čí Blatné (Sborník vlastivědných prací vydaných k 400. výročí povýšení Blatné na město), Městské muzeum Blatná, s.129-137
358. Devět z Blatné. (Katalog výstavy), Městské muzeum Blatná, červen 2001, volné listy
- Liberecký fenomén Bohumil Nuska (portrét). Notes č.1 listopad 2001, Kalendář Liberecka Liberec, s.23-24
- Nejkrásnější sbírka doktora Nevrlého (rec. Nevrlý, Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a slovenské republiky) VESTRI Liberec, Tvar, 4.duben 2002, s.20
495. Morus alba z Krkonoš (rec. Nevrlý, Zašlá chuť morušek) Vestri, Liberec 2003. Tvar č.8, 15.dubna. S. 23.
499. Čtyřikrát Městské divadlo Liberec (Stadttheater Reichenberg) 1883-1938. Nakladatel-ství Bor Liberec, 2004. 110 stran. Grafická úprava R. Karpaš.
- Nuskův návrat do jihočeské krajiny (rec. Nuska, Ptačí údolí) Tvar č.4, 24 února 2005, s.23
- Rok 1945 – nová éra libereckého divadla. In: Kalmanach 2005/2006. Kruh autorů Liberecka, 2005. S.32-36. (Spolu s B. Holubcovou)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek