KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KUBÍNOVÁ, Marie, PhDr. CSc.

* 1943

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Praha
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 590 061
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká poezie meziválečného období
- literární sémiotika a komunikace
- problémy recepce a interpretace literárního díla
- významová výstavba díla
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Pražský lingvistický kroužek
Publikační činnost / Publications - Proměny české poezie dvacátých let. - Praha : Československý spisovatel, 1984. - 112 s.
- V území slov : k dorozumívacímu systému lyrické poezie. - Praha : Československý spisovatel, 1988. - 188 s.
- Sondy do sémiotiky literárního díla. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995. - 181 s.
- Motivovanost v lyrické poezii. - In: O poetice literárních druhů. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995. - S. 45-76.
- Prostory víry a transcendence : kostel, chrám a boží muka v novodobé české literatuře. - In: Poetika míst / D. Hodrová, M. Kubínová... [et al.] - Jinočany : H & H, 1997. - S. 125-176.
- Obrazné pojmenování, obrazné vyjadřování, básnický obraz : (Pokus o teoretické uchopení). - In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : (Poetika literárního díla 20. století) / M. Červenka, M. Jankovič, M. Kubínová, M. Langerová. - Praha : Torst, 2002. - S. 233-276.
- Cesty básnické obraznosti. - In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz : (Poetika literárního díla 20. století) / M. Červenka, M. Jankovič, M. Kubínová, M. Langerová. - Praha : Torst, 2002. - S. 277-376.
- Problémy a paradoxy literární komunikace. - In: Na cestě ke smyslu : (Poetika literárního díla 20. století) / M. Červenka, M. Kubínová... [et al.] - Praha : Torst, 2005. - S. 785-819.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek