KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HEJL, František, Prof. PhDr.

* 1920-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantologie
Dějiny
Historiografie
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Dějiny - Makedonie
Dějiny - Polsko
Dějiny - Rusko
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny vzájemných vztahů slovanských národů v období feudalismu
- dějiny národů Polska, východních a jižních Slovanů, Maďarska a Uherského státu v 10.-18. století
- národněosvobozenecký zápas ukrajinského národa v 16.-17. století
- historiografie dějin slovanských národů v Československu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Matice moravská
- Vlastivědná společnost moravská
- Moravskoslezská akademie
- Společnost pro hospodářské dějiny AV ČR
- Společnost přátel jižních Slovanů
Publikační činnost / Publications - Dějiny Sovětského svazu a československo-sovětských /ruských/ vztahů v dokumentech : Od nejstarších dob do konce XVIII. století / aut. kol. D. Krandžalov, F. Hejl, J. Vávra. – Praha : NPL, 1963. – 582 s. – aut. podíl S. 403-490, 494-496.
- Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy) : k 7. Mezinárodnímu sjezdu slavistů ve Varšavě / uspořádal: František Hejl,... s; redakční kruh: Jaroslav Burian, .... - 1. vyd.. - Brno, 1973 : Univerzita J.E. Purkyně. - 303 s.
- Ročenka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 1968-1975 / Uspoř. František Hejl ; Předml.: F. Hejl, Jaroslav Kudrna, Vladimír Rypáček. - 1. vyd.. - Brno : [nákl. vl.], 1977. - 1061 s.
- Kapitoly z dějin polské historiografie od 10.-18. století. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1982. - 83 s. Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce / autor kol., ved. K. Herman. - 2. dol. vyd. - Praha : Nakl. ČSAV, 1982. - 652 s. - Spoluautor, autorský podíl s. 80-112.
- Slavistické studie na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. - In: Aktuálne problémy dejín slavistiky / pripr. V. Matula, T. Ivantyšynová. - Bratislava : Ústav historických vied SAV, 1983. - S. 95-123.
- Československá balkanistická historiografie za poslední desetiletí. – In : Studia Balkanica Bohemoslovaca 3. – Brno, 1987. – S. 11-22.
- Bulharští studenti na brněnských vysokých školách po r. 1945. – In: Československo-bulharské kulturní vztahy : Práce Ústavu slavistiky ČSAV– Brno, 1990. – S. 359-374
- The Salonican Brothers Constantine and Metodius and Their Role in Development of the European Christian Universe. - In: Sborník prací fil. fak. brněnské univ. C 39. - Brno, 1992. - S. 21-29.
- Dějiny Maďarska / R. Pražák a kol. – Brno : Masarykova univerzita – Filozofická fakulta s podporou Ministerstva školství a kultury Maďarské republiky, 1993. – Aut. podíl s. 53-71.
- Transformation of the Position of East-Slovak Towns in the Development of Market Relations in the Carpathian.Danubian Region in the European Trade. – In : Urbs – Provincia – Orbis. – Košice : Společenskovedný ústav SAV, 1993. – S. 23-30.
- Střední a jihovýchodní Evropa jako objekt christianizace a subjekt formování evropského křesťanského univerza. - In: Studia balcanica bohemo-slovaca. 4. - Brno : Masarykova univ., 1995. - S. 54-64.
- Alexandr Dubček, obhájce a státník česko-slovenské vzájemnosti. – In : Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. – Brno : Masarykova univerzita, 2000. – S. 127-139.
- Účast profesora Jindřicha Šebánka, DrSc., v revolučním národně osvobozeneckém boji v letech 1938-1945. – In : Sb. 100 let od narození prof. PhDr. Jindřicha Šebánka. – Brno : Moravský zemský archiv, 2000. – Aut. podíl s. 17-25.
- Zamyšlení nad duchovními zdroji díla Ivana Dorovského. – In : Slavista s duší básníka : Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. – Brno : Nakladatelství František Šalé-ALBERT, 2000. – S. 294. - Aut. podíl s. 139-146.
- Z dějin bojů o české národní školství. – Brno : Ed. Společnost přátel jižních Slovanů, 2005.- S. 1-56.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek