KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Prof. PhDr. CSc.

* 1948-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanská archeologie, zvláště v českých zemích
- archeologie středověku; medievistika
- české a rakouské středověké dějiny
- problematika hradů, historická topografie a historická vlastivěda
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vlastivědný věstník moravský - člen redakční rady
- Spisy filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - předseda ediční rady
- Archeologia historica - člen redakční rady
- Vlastivěda moravská - člen redakční rady
- NŘ - člen redakční rady
- Země a lid - člen redakční rady
- Český národní archeologický komitét - tajemník
- Vědecká rada AV ČR - člen
- Akademický sněm AV ČR - člen
- Vědecká rada FF MU v Brně - člen
- Archeologický ústav AVČR - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku : (hradiska a hrady). - In: Archaeologia historica. 6. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1981. - S. 147-197.
- Velkomoravské pohřebiště ve Velkých Bílovicích : (k problematice venkovských pohřebišť 9.-10. století na Moravě). - Praha : Academia, 1985. - 152 s. - (Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně ; Roč. 12, sv. 1).
- Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. - In: Památky archeologické. - Roč. 77, č. 1 (1986), s. 18-80.
- Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku : (jeho dějiny, stavební dějiny a výsledky archeologického výzkumu 1981-1989) / Z. Měřínský, M. Plaček. - Brno ; Brtnice, 1989. - 70 s.
- Geofyzikální metody v archeologii na Moravě / V. Hašek, Z. Měřínský. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1991. - 190 s.
- Pravěk : (Příspěvky moravských a slezských archeologů za rok 1991). Nová řada. 1991/1 / Redig. Vladimír Podborský, Zdeněk Měřínský, Stanislav Stuchlík. - 1. vyd.. - Brno : Masarykova univerzita, 1992. - 173 s.
- Pravěk a středověk Ždánicka / S. Stuchlík, Z. Klanica, Z. Měřínský. - 1. vyd. - Brno : Moravskoslezký archeologický klub, 1997. - 93 s.
- Velká Morava mezi východem a západem = Großmähren zwischen West und Ost : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999 / [editor L. Galuška, P. Kouřil, Z. Měřínský]. - Brno : Archeologický ústav AVČR, 2001. - 427 s.
- České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. 1 / Zdeněk Měřínský. - 1. vyd.. - Praha : Libri, 2002. - 564 s
- Církevní instituce na Moravě a historické pozadí vzniku třebíčského kláštera. – In : Ve stopách sv. Benedikta : Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči. – Brno, 2002. - S. 57-83.
- Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska. – In : Od gotiky k renesanci : Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. – Olomouc, 2002. – S.122-128.
- Hledání Metodějova hrobu. – In : Dějiny ve věku nejistot : Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. – Praha, 2003. – S. 151-176.
- Odraz interetnických vztahů v hmotné kultuře středověké Moravy. – In : Archeologia historica,[Sv.] 28 (2003) - S. 55-67.

Poznámky / Notes - editor sborníků z konferencí Archeologia historica archeologů České a Slovenské republiky v letech 2002-2005

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek