KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KUPCEVIČOVÁ, Jelena, PhDr.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420/ 596 160 467
Bydliště / Home address Sokolská tř. 117, Ostrava 702 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420/ 596 136 698
Mobil / Mobile number +420/ 776 003 162
E-mail / E-mail address jelena.kupcevicova@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.osu.cz/ffi/ksl/index.php?idc=13552

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Dějiny - Ukrajina
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Literární věda - ukrajinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Jazykověda
Ukrajinistika - Jazykověda
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Ukrajinistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - praktický jazyk, konverzace, frazeologie, paremiologie, ortografie
- komerční ruština
- ukrajinština, ruská a ukrajinská literatura.
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Коммуникативно-игровые задания и ситуации на уроках русского языка как иностранного. - In: Studia slavica VII. Slovanské studie VII. – Opole, 2003. - ISSN 1214-3111.
- Использование коммуникативно-игровых заданий и ситуаций на уроках русского языка как иностранного. Русисты Остравкого университета Х конгрессу МАПРЯЛ : cборник статей сотрудников отделения русистики кафедры славистики Философского факультета Остравкого университета (Чешская республика), посвящённый 10 конгрессу МАПРЯЛ в Санкт-Петербурге. – Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. - ISBN 80-7042-624-1.
- Деловое письмо. Úřední dopis. Учебно-практическое пособие по написанию деловых и коммерческих писем. – Ostrava : Repronis, 2003. - ISBN 80-7329-022-7.
- Русский речевой этикет = Ruská řečová etiketa. – Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7042-658-6.
- Применение и функции паремий при знаком студентов с украинским языком в рамках обучения по специальности "Русский язык в сфере бизнеса". - In: Ukrainica Brunensia. – Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav slavistiky, 2004. - ISBN80-902989-7-4.
- Ustálená přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem v současné češtině, polštině, ruštině a ukrajinštině / Eva Mrhačová, Olena Kouptsevitch. - In: Eslavística Complutense (Vol. 4). Publicaciones universidad complutense de Madrid. – Madrid: Lerko Print, S. A., 2004. - ISSN 1578-1763.
- Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах = Ruská ortografie. – Ostrava : Repronis, 2005. - ISBN 80-7368-047-5.

Poznámky / Notes - Účast v mezinárodní vědecké konference "Україністика – минулу, сучасне, майбутнє" 22-23 října 2003 v Brně. Vystoupení s článkem "Применение и функции паремий при знакомстве студентов с украинским языком в рамках обучения по специальности "Русский язык в сфере бизнеса".

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek