KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SOKOLOVÁ, Františka, Mgr. Dr.h.c.

* 1937

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - běloruská literatura
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - ukrajinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bělorusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Ukrajinistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Literární věda
Bělorusistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny cyrilského knihtisku
- staré církevněslovanské a východovanské, zejm. ruské tisky, vzácné tisky ve Slovanské knihovně
- běloruská kultura, zvl. literatura (propagace, překlady, zejm. poezie)
- ruská a ukrajinská literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní asociace bělorusistů
- Česká asociace ukrajinistů
Publikační činnost / Publications Čtveroevangelium Petra Mstislavce v knihovně J. Dobrovského, bývalé Nostické. - In: Acta Musei Nationalis Pragae. - Series C, vol. XX, sešit 3, Praha 1978. - S. 308-323.
- Cyrilské tisky. Výstava z fondů Státní knihovny ČSR pořádaná k 400. výročí úmrtí Ivana Fjodorova. /Praha, SK ČSR, listopad 1982/. – Praha, 1982. - 105 s. – (Katalog s popisem exponátů cyrilských a hlaholských exponátů ze Slovanské knihovny, Státní knihovny ČSR a dvou unikátních cyrilských slabikářů 17. stol. ze SVK v Olomouci seznamuje s historií slovanských tištěných knih.Obsahuje jejich prozatímní soupis na území českých zemí.)
- Cyrilské tisky v českých knihovnách. - In: Rekopis a druk. - Najstarsze druki cerkiewnoslowiańskie i ich stosunek do tradycji rekospiśmiennej. Materialy z sesji Kraków 7 - 10. XI. 1991. – Kraków, 1993. - S. 291-300. – (Zvláště popisy unikátních exemplářů)
- Belaruskija staradruki u češskich biblijatekach. Da historyi češska - belaruskich uzajemasuvjazau. - In: Polymja. – Č. 3 (1993), s. 196-200. – (1. běloruské knihy v latině)
- Znojdzena u Praze. - In: Holas Radzimy. – No. 41 (26.10.1995), s. 1-6. – (O rukopisné kopii vilenského tisku Apostola F. Skaryny, zakoupené Slovanskou knihovnou r. 1994)
- Konference k jubileu vzniku běloruského knihtisku. - In: Knihy a dějiny. – Roč. 4, č. 2 (1997), s. 69-76. – (O konferenci a výstavě pořádané 5. IX. 1997 Slovanskou knihovnou v pražském Klementinu 5. 9. 1997)
- Nad některými problémy života a díla Francyska Skoryny. - In: Slavia. – Roč. 47, č. 3 (1978), s. 308-323. – (Mj. poprvé zveřejněny materiály o pražské královské zahradě z archívu Pražského Hradu; kontakty Skaryny přes Wroclaw)
- Francisko Skoryna v díle českých slavistů : sborník k 500. výročí narození významného běloruského humanisty 1490 – 1990 : výběr z prací českých a slovenských slavistů a málo dostupných textů souvisejících s tímto tématem / sest. F. Sokolová. – Praha : Národní knihovna v Praze - Slovanská knihovna, 1992. - 258 s. s il. – (Chrestomatie; texty F. S. na s. 5 - 15, 36 - 41; překlady ukázek Skorynových textů s. 17 - 25.)
- Vyvučenne žyccja i dzejnasci F. Skaryny češskimi dasledčykami. - In: Belarusika - Albaruthenica I. - Minsk, 1993. - S. 319-326.
- Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách. Katalog. – Praha : Slovanská knihovna při NK ČR, 1997. - 428 s.
- K situaci v běloruské kultuře : rozhovor s běloruským básníkem Sjaržukem Sokalavem-Vojušem. - In: Tvar. – Roč. 8, č. 19 (13.11.1997), s. 11.
- Skaryna i Praha. - In: Belarusika - Albaruthenica 9. – Minsk, 1998. - S. 5-9. - (Materyjaly 3. Skarynouskich čytannjau)
- Larysa Henijuš i Praha. - In: Belarusika - Albaruthenica 17. – Minsk, 2001, s. 285-291.
- K problematice role Vratislavi v působení běloruského humanisty F. Skaryny; osud tří starých cyrilských tisků v oblasti Dolního Slezska. - In: Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. – Wroclaw, 2003. - S. 21-34.
- Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl I: 1710 - 1775. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2004. - 375 s.

Poznámky / Notes Z překladů:
- T. Kuzminská: Mé vzpomínky na L. Tolstého (s J. Miklušákovou). - Praha, 1976.
- H. Skovoroda: Rozmluva o Moudrosti. Výbor z díla. - Praha, 1983. - (První český překlad slavného ukrajinského filozofa a barokního básníka; letinské texty přel. Ilona Páclová.)
- Vl. Solovjev: Tři rozhovory. - Praha, 1997.
- M. Cvětajevová: Básník a car. Historie jedné dedikace. - Praha, 1992.
- A. Meň: Rozbít led. Křesťan ve společnosti (výbor z díla). Přel. spolu s T. Podhájeckou a T. Cvachovou; sest., úvod a bibliografie. - Praha, 2004.
- L. Hienijuš: Noc, Bílý sen, Sbohem. - In: Annus albaruthenicus. - Krynki, 2005.

- Překlady v časopisech a novinách (A. Puškin, F. Ťuťčev, S. Magid, Ul.Arlov aj.)

- 2000 - Dr.h.c. Univerzity v Polocku.

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek