KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOPECKÝ, Milan, Prof. PhDr. DrSc.

* 1925-2006

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literatura středověku, renesance, baroka a klasicismu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní PEN Club, Eichholz - člen
- Komise pro rukopisy AV ČR - člen
- J. A. Comenii Opera omnia - člen redakční rady
- Studia Comeniana et historica - člen redakční rady
- Comenius-Werkausgabe Berlin - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova. - Praha : SPN, 1962. - 218 s.
- Daniel Adam z Veleslavína. - Praha : Svobodné slovo, 1962. - 178 s.
- Barokní spisovatel Valentin Bernard Jestřábský. - Brno : S. ak., 1969. - 51 s.
- Staří slezští kazatelé. - Ostrava : Profil, 1970. - 183 s.
- Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. - Brno : SPN, 1978. - 179 s.
- Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory. - Brno : UJEP, 1979. - 202 s.
- Český humanismus. - Praha : Melantrich, 1988. - 282 s.
- Komenský jako umělec slova. - Brno : Masarykova univ., 1992. - 138 s.
- Rozprava krátká, ale pravdivá / Bohuslav Balbín; ed. M. Kopecký. - Praha : Odeon, 1988. - 213 s. - 2. vyd. Brno : Blok, 1997. - 207 s.
- Básnické dílo / Fr. Bridel; ed. M. Kopecký. - Praha : Torst, 1994. - 445 s.
- Veršovaná tvorba / Tobiáš Mouřenín z Litomyšle; ed. M. Kopecký. - Praha : Academia, 1995. - 287 s.
- Žena krásná náramně : soubor svatojanských kázání; edd. M. Kopecký a kol. - Žďár nad Sáz. : Cisteciana Sarensis 1998. - 269 s.
- Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. - Brno : MU, 1999. - 145 s.
- Období renesance. - Baroko v literatuře. - In: Literární Morava. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. - S. 33-56, 57-81.

Poznámky / Notes člen-korespondent AV ČR

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek