KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KUMPERA, Jan, prof. PhDr. CSc.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra historie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jkumpera@khi.zcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://old.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17626

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Literární věda - Literární historie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - komeniologie
- kultura raného novověku (patriotismus, náboženská tolerance a intolerance)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Jan Amos Komenský : poutník na rozhraní věků. - Praha : Svoboda ; Ostrava : Amosium, 1992. - 374 s.
- Jan Amos Komenský : malý profil velké osobnosti. - Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 1988. - 60 s. - 2. vyd.: 1992.
- Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích České koruny / J. Kumpera, J. Hejnic. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost ; Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 1988. - 93 s.
- Jan Amos Comenius und die Vollendung der tschechischen reformatorischen Traditionen. - In: Wegscheiden der Reformation : alternatives Denken vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. - Weimar : Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, 1994. - S. 399-414.
- Comenius and England : a Summary of his English Contacts and Some Reflections on Their Significance. - In: Studia Comeniana et historica. - Roč. 26, č. 55/56 (1996), s. 25-36.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek