KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BÍGL, Richard, Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Zelenohorská 507/17, 181 00 Praha 8 – Bohnice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 598 953
E-mail / E-mail address biegl@email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - lužické srbštiny
Literární věda - lužickosrbské literatury
Jazykověda - polština
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Jazykověda
Sorabistika - Jazykověda
Sorabistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - tvaroslovný vývoj a lexikografie lužické srbštiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost přátel Lužice - výkonný redaktor Česko-lužického věstníku
Publikační činnost / Publications - Svaz Lužických Srbů v ČSR - místní skupina Sokolov : 1947-1950. - In: Slovanský přehled. - Roč. LXXXII (1996), s. 287-294.
- Lužičtí Srbové v okrese Sokolov. - In: Česko-lužický věstník. - Roč. VII (1997), s. 43. SokolovCLV7-1997.txt
- Východní Lužice - půlstoletí ve slovanském státě. In: Slovanský přehled. - Roč. LXXXIII (1997), s. 457-464. Vych_Luz.htm
- Język Margity Heinrichowej. - In: Zeszyty Łużyckie. - Roč. 34 (2002), s. 72-74.
- Nepravopisné reformy lužické srbštiny po druhé světové válce. - In: Slavia. - Roč. 73 (2004), s. 263-266. nepravopisn.doc
- Wuwucowanje sorabistiki na Karlowej uniwersiśe wot powołanja Černego do nastaśa wurědnego stoła. - In: Praha a Lužičtí Srbové : Sborník z mezinárodní konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (Praha, 25.-26.11.2004) / red. Petr Kaleta, František Martínek, Lukáš Novosad. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, Společnost přátel Lužice, Maćica serbska, 2005. - S. 179-189. sorUK1.doc
- Rozeznawanje č a ć w Swětlikowych sćeńskich a spěwarskich. - In: Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. - Tom 3-4(2004-2005), s. 9-16. Swetlik-rozeznawanje.doc
- Katedra nadzwyczajna języka i piśmiennictwa łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933-1939). - In: Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. - Tom 3-4(2004-2005), s. 50-57. sorUK2.doc
- Dvojné a množné číslo bezrodých zájmen v minulosti lužické srbštiny. - In: Slavia Occidentalis. - Svazek 65 (2008), s. 37-44. SO-z_bezr2.doc

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek