KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VÍTKOVÁ, Dana, Mgr.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 266
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 728 960 119
E-mail / E-mail address dana.vitkova@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - polská literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Židovská válka : Vítězství / Henryk Grynberg ; Z pol. orig. Żydowska wojna a Zwycięstwo přel. Olga Hostovská ; Doslov napsala Dana Vítková. - Praha : Aurora, 1996.
- Spisovatel mrtvých. - In: Příl. Nedělní Lidové noviny. - Č. 16 s. XV. - Lidové noviny. - Roč. 9, č. 94 (20.4.1996)
- Literatura s hvězdou Davidovou II. - Praha : Votobia, 1996. - (členka autorského kolektivu)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek