KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SOVÁKOVÁ, Jana, PhDr. CSc.

* 1948

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra ruského a francouzského jazyka, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Brněnská 48, 306 00 Plzeň
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address sovakova@krf.zcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17694

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská literatura v kontextu světové literatury
- literatura 20. let 20. století
- ruský postmodernismus
- teorie literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Obec spisovatelů
Publikační činnost / Publications - Přehled žánrů ruského folklóru : Čítanka : Určeno stud. 4. roč. pedag. fak. oboru rusistika / Josef Frouz, Jana Sováková. - 1. vyd.. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1993. - 48 s
- Vremja v romane M. Bulgakova "Master i Margarita" i v romane M. Kundery "Bessmertije". - In: Teorija i praktika obučenija slavjanskim jazykam : sborník příspěvků z mezinárodní konference slavistů v Pécsi 28.-30.4.1994. - Pécs : Univ. J. Pannonia, 1994. - S. 287-291.
- Kapitoly z ruské literatury 80. a 90. let 20. století / Jaroslava Celerová, Jana Sováková. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1994. - 135 s.
- O nekotorych aspektach romana M. Bulgakova "Master i Margarita" i romana M. Kundery "Bessmertie" s točki zrenija problematiki vremeni (postanovka problemy). - In: Teorija i praktika obučenija slavjanskim jazykam. - Pécs, 1994. - S. 475 - 481.
- Čas a věčnost v románu Michaila Bulgakova Bílá garda. - In: Cizí jazyky. 5. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univ., 1996. - S. 31-43.
- Ruská exilová literatura : sborník příspěvků z konference, Plzeň 27.-29.6.1995 / [pořadatel] Západočeská univerzita - Pedagogická fakulta ; [zpracovala Jana Sováková]. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 108 s.
- Dramatizacja romana Michala Bulgakova "Master i Margarita" na scenach češskogo teatra. - In: Slavjanskij mir na rubeže vekov : Materialy meždunarodnogo simposiuma. - Krasnojarsk, 1998. - S. 23 - 28.
- Michail Bulgakov i Andrej Belij. - In: Litteraria humanitas : Alexandr Veselovskij a dnešek. - Brno, 1998. - S. 250 - 254.
- Přehled ruské literatury : od Slova o pluku Igorově k postmodernismu = Obzor russkoj literatury : ot Slova o polku Igoreve k postmodernizmu / Jana Sováková, Vladimir Filipov. - 1. vyd.. - Plzeň : Fraus, 1999. - 113 s.
- Chronotop v romane Anatolija Kima "Otěc-Lec". - In: Rossica Olomucencia. - XXXVIII (1999). - S. 175 - 180.
- Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka.[1, 2] / M. Zahrádka, J. Sováková. - 1. vyd.. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000.
- Obraz chudožnika v tvorčestve Michaila Bulgakova. - In: Litteraria humanitas : A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. - VII. - Brno, 2000. - S. 213 - 216.
- Některé aspekty obrazu smrti v románu Antolije Kima Otec-Les. – In : Sborník FPE ZČU v Plzni, Cizí jazyky IV, 2000, s. 74-81.
- Tradicija romana iniciacii v proizvedenii Anatolija Kima "Otec-Lec". - Brno, 2002. - 12 s. - Příspěvek na konferenci Postmodernismus. - v tisku.
- Prvky groteskního realismu v románu Milana Kundery Nesmrtelnost. – In : Posmodernismus v umění a literatuře : Příspěvek na konferenci Posmodernismus v literatuře a v umění, Plzeň 13.-14. 10. 2001. – Plzeň, 2003. – S. 196-205.
- Tradiciji romana iniciaciji v proizveděniji A. Kima. Otěc–Les. – In : Opera Slavica, roč XIV., č. 3 (2004), s.19-27.
- Prvky východní a západní filosofie v díle Anatolije Kima. – In : Dialog kultur III : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 26. 10. 2004. – S. 169-176.
- Tradiciji romana iniciaciji v Mastere i Margarite Michaila Bulgakova. - In: Cizí jazyky VII. - Plzeň, 2005. - S. 46 - 56. - (Sborník FPE ZČU v Plzni).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek