KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

LUSTIGOVÁ, Martina, PhDr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 253 738
E-mail / E-mail address lustigova@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Balkán
Dějiny - Bělorusko
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Bulharsko
Dějiny - Byzanc
Dějiny - Černá Hora
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Dějiny - Lužice
Dějiny - Makedonie
Dějiny - Obecné dějiny
Dějiny - Pobaltí
Dějiny - Podkarpatská Rus
Dějiny - Polsko
Dějiny - Rusko
Dějiny - Slovensko
Dějiny - Slovinsko
Dějiny - Sovětský svaz
Dějiny - Srbsko
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Makedonistika - Dějiny
Ruthenistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
Sorabistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Baltistika - Dějiny
Bělorusistika - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česká politika a české politické myšlení
- Karel Kramář
- Střední a východní Evropa ve 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká společnost pro politické vědy - členka
- Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR - členka
Publikační činnost / Publications - Zora Dvořáková – první dáma dějepisectví třetího odboje. - In: Za svobodu a demokracii III. : Třetí protikomunistický odboj / sest. L. Babka, V. Veber. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Evropské hnutí v ČR, 2002. - S. 272–277.
- Kramářův pohled na Rusko. - In: Historický obzor. - Č. 5-6 (2003), s. 116-123.
- České dějiny od roku 1918. - In: Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha : Tutor, 2003. - S. 71–117.
- České dějiny od roku 1918. - In: Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Praha : Tutor, 2003. - S. 67–93.
- Názory Charlese Sealsfielda na Metternicha a jeho dobu. - In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 2003. - Znojmo, 2004. - S. 29–35.
- Karel Kramář a jeho slovanská politika. - In: Slovanství ve středoevropském prostoru / sest. D. Hrodek. - Praha, 2004. - S. 145-155.
- Karel Kramář´s Speeches in the National Assembly (1918-1937). - In: Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení : Chapters from the History of Representative and Parliamentary Institutions / sest. J. Georgiev, J. Kysela. - Praha, 2004. - S. 149–169.
- Jaká byla politika první republiky? - In: Polygon. - Č. 4 (2005), s. 56-61.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek