KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DOKOUPIL, Lumír, Prof. PhDr. CSc.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra historie, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Generála Janka 2/1154, 709 00 Ostrava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address lumir.dokoupil@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ff.osu.cz/lumir-dokoupil/14368/#1-zakladni

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiografie
Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - demografie
- sociální dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - European Association for Population Studies - člen
- Česká demografická společnost - člen
- Společnost pro hospodářské a sociální dějiny - člen
- Vědecká rada FF OU
- Vědecká rada Ostravské univerzity
Publikační činnost / Publications - Demografický vývoj ostravské aglomerace za průmyslové revoluce. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1967. - 71 s. - (Spisy Ped. fak. v Ostravě ; Sv. 6).
- Brušperk, město nikoliv nejmenší : 7 staletí dějin / uspoř. L. Dokoupil. - Brušperk : Městský národní výbor, 1969. - 269 s. - Též spoluautor.
- Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1986. - 131 s.
- Biografický slovník Slezska a severní Moravy / red. L. Dokoupil. - Opava : Optys ; Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univ., 1993-1997. - 9 sv. - Seš. 1: 1993. 111 s.; seš. 2: 1994. 143 s.; seš. 3: 1995. 135 s.; seš. 4: 1995. 148 s.; seš. 5: 1996. 148 s.; seš. 6: 1996. 147 s.; seš. 7: 1996. 157 s.; seš. 8: 1997. 136 s.; seš. 9: 1997. 146 s.; seš. 10: 1998. 182 s.; seš. 11: 1998. 165 s.; seš. 12: 1999. 188 s.; seš. 1 (v staré řadě 13): 2000. 115 s.; seš. 2 (14): 2001. 145 s.; seš. 3 (15): 2002. 133 s.; seš. 4 (16): 2003. 136 s.; seš. 5 (17): 2004. 164 s. - Též spoluautor.
- Encyklopedie Slezska / Ladislav Buzek ... et al. ; k vydání připravili Vladimíra Vaníčková, Lumír Dokoupil. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia, 2000. - 187 s. - Vyd. 2. - Moravský Beroun : Moravská expedice. - 2 sv.
D. 1: 2002. 161 s.
D. 2: 2002. 161 s. + 3 volné mapky
- Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy / podíl na redakci a spoluautor. - 1. vyd. - Ostrava : Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity. - 2 sv.
D. 1: A-M. 2005. 586 s., il.
D. 2: N-Ž. 2005. 469 s., 16 s. il. + 3 map. příl.

Více viz ZDE

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek