KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VAŠÁK, Pavel, doc. PhDr. DrSc.

* 1941-2011

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Literární věda
Pomocné vědy historické
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Literární věda - ruská literatura
Jazykověda - ruština
Literární věda - slovenská literatura
Jazykověda - slovenština
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - matematická lingvistika
- textologie slovanských jazyků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní asociace literárních kritiků (předseda české sekce)
- Klub českých spisovatelů
- PEN klub
- Český výbor slavistů
Publikační činnost / Publications - Metody určování autorství. - Praha : Academia, 1980. - 233 s.
- Literární pouť Karla Hynka Máchy. - Praha : Odeon, 1982. - 400 s.
- Autor, text a společnost. - Praha : Academia, 1986. - 218 s.
- Matematika, exaktnost a literatura. - Praha : Československý spisovatel, 1986. - 102 s.
- Prostor Máchova díla : soubor máchovských prací / uspoř., úvod naps. a s J. Kotalíkem výtvarný doprovod vybral P. Vašák. - 1. vyd.. - Praha : Československý spisovatel, 1986. - 281 s.
- Textologie : teorie a ediční práce. - Praha : Karolinum, 1993. - 235 s.
- Pouť litoměřická, pouť česká. – Litoměřice, 1996. – 30 s.
- Česká pouť Karla Hynka Máchy / z paměti českého národa a jeho literatury vybral Pavel Vašák. – 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 247 s

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek