KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DOROVSKÝ, Ivan, Prof. PhDr. prof. h. c. DrSc.

* 1935-2021

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Jazykověda
Literární věda
Překladatelé
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Dějiny - Balkán
Jazykověda - balkánské jazyky
Literární věda - bosenská literatura
Jazykověda - bosenština
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Literární věda - bulharská literatura
Dějiny - Bulharsko
Jazykověda - bulharština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Dějiny - Černá Hora
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Literární věda - černohorská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Literární věda - chorvatská literatura
Dějiny - Chorvatsko
Jazykověda - chorvatština
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Dějiny - Makedonie
Literární věda - makedonská literatura
Jazykověda - makedonština
Literární věda - ruská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Literární věda - slovinská literatura
Dějiny - Slovinsko
Jazykověda - slovinština
Jazykověda - srbochorvatština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Literární věda - srbská literatura
Dějiny - Srbsko
Jazykověda - srbština
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulharistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovenistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Bosně a Hercegovině - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Černé Hoře - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Makedonistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Slovenistika - Jazykověda
věda o Bosně a Hercegovině - Jazykověda
věda o Černé Hoře - Jazykověda
Balkán - Jazykověda
Bulharistika - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Makedonistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Balkán - Literární věda
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanské literatury
- balkánské slovanské a neslovanské literatury
- česko-slovensko-jihoslovanské literární a kulturní styky v 19., 20. a 21 století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - akademik MAVU
- Vědecká rada Slovanské knihovny - člen
Publikační činnost / Publications Obsáhlejší bibliografie ZDE

- České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1973. - 236 s.
- Konstantin Jireček - život a dílo. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1983. - 230 s.
- Rajko Žinzifov : vozdejstvije russkoj i ukrainskoj literatury na jego tvorčestvo. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1988. - 141 s.
- Studii za balkanskiot literaturen proces vo 19 i 20 vek. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1992. - 217 s.
- Dramatické umění jižních Slovanů. 1 (1918-1941). - Brno : Masarykova univerzita, 1995. - 192 s.
- Ivan Dorovský : Bibliografie / sest. kol. pracovníků Moravské zemské knihovny - Univerzitní knihovny v Brně. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1995. - 95 s.
- Charváti ještě žijí mezi námi. - Brno : Společnost přátel jižních Slovanů, 1996. - 126 s.
- Česko-charvátský slovník / sest. V. Bartošová, I. Dorovský. - Praha : Nadace Češi Čechům, 1996. - 187 s.
- Balkán a Mediterán : Literárně historické a teoretické studie. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 228 s.
- Makedonci žijí mezi námi. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 351 s.
- Studie z literárněvědné slavistiky. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 160 s.
- Ivan Dorovský : Bibliografie. - Brno : Moravská zemská knihovna a Společnost přátel jižních Slovanů, 2000. - 121 s.
- Slovník balkánských spisovatelů. - Praha : Libri, 2001. - 683 s.
- Studia slavica et balkanica. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 185 s.
- Mickiewicz, Puškin a Balkán. Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 78 s.
- Slavista Josef Páta. Brno - Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů, 2003. - 98 s.
- Ilinden je v nás. Ilinden e vo nas. To Ilinten ine mesa mas. Ilinden is within us. - Brno - Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů, 2003. - 117 s.
- Vozdejstvoto na ruskata i ukrainskata literatura vrz tvoreštvoto na Rajko Žiznifov. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2003. - 202 s.
- Recepce literatury jižních Slovanů u nás. Brno - Boskovice : Společnost přátel jižních Slovanů, 2004. - 83 s.
Slovanské meziliterární shody a rozdíly. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 157 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek