KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JELÍNKOVÁ, Dagmar, PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etnogeneze Slovanů
- nejstarší Slované na středním Dunaji
- pohřebiště z mladší doby hradištní
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Grantová agentura Akademie věd ČR - členka oborové rady
Publikační činnost / Publications - Obytné objekty s keramikou pražského typu z Mušova. – In: Archeologické rozhledy. – Roč. 32 (1980), s. 413-434.
- Doplňky k mapě nalezišť s keramikou pražského typu na Moravě. – In: PA. – Roč. 76 (1985), s. 456-473.
- K chronologii sídlištních nálezů s keramikou pražského typu na Moravě. – In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. - Brno, 1990. – S. 251-281.
- Pavlov-slavjanskoje poselenije 6- 8 vv. – In: Actes du XIIe Congrés International des Science Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava 1-7 Septembre 1991. – sv. 4. – Bratislava, 1993. - S. 74-83.
- Metallography and electron Probe Microanalysis of Materil of Silver Temple Rings Found in Slavonic Cemetery at Mušov (Břeclav District) / L. Karmazin, J. Březina, D. Jelínková. - In: Archaeologia Austriaca. – Roč. 80 (1996), s. 277-290.
- Slovanské pohřebiště z 9.-12. století v Mušově. Katalog. – Brno, 1999.
- Hroby dávných Slovanů v Mušově. - In: Mušov 1276-2000 / sest. E. Kordiovský. – Pasohlávky, 2000. – S. 236-259.
- Nové poznatky k mincím moravských údělných knížat z druhé poloviny 11. století / D. Jelínková, L. Karmazin, Z. Klanica. - In: Zborník na počesť Dariny Bialekovej. – Nitra, 2004. – S. 157-164.
- Příspěvek k poznání ženského oděvu ve střední a mladší době hradištní. – In: Archeologické rozhledy. – Roč. 57 (2005), s. 548-560.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek