KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠTĚPÁN, Václav, PhDr. Ph.D.

* 1941-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Polsko
Dějiny - Ukrajina
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Ukrajinistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Československa
- dějiny Polska
- dějiny Ukrajiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Ohlasy tureckého vpádu do Polska r. 1672 na východní Moravě. - In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. 24. - Nový Jičín, 1979. - S. 33-36.
- Nieznany list Jana Sobieskiego z 1672 r. - In: Sobótka. - Rocz. 34, nr 3 (1979), s. 359-376.
- Moravský markrabě Jošt : (1354-1411). –1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2002. - 828 s.
- Cesty polské královny Eleonory přes Moravu v letech 1670 a 1675. - In: Olomoucký archivní sborník 2. – Olomouc, 2004. – S. 120-155.
- Dějiny dominikánského kláštera a kostela svatého Václava v Opavě. Opava : Opavská kulturní organizace, 2014. 334 s. ISBN 978-80-905396-5-5.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek