KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SVOBODA, Jiří, Prof. PhDr. DrSc.

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.svoboda@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 19. a 20. století
- regionální literatura
- literární věda
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě - člen
- redakční rady časopisu Bohemistyka (Polská republika) -člen
- Obec českých spisovatelů - člen
Publikační činnost / Publications - Dvě románové trilogie Vojtěcha Martínka. - Opava : Slezský studijní ústav, 1957. - 16 s.
- Satirik Jiří Haussmann. - In: Tři studie o moderní české literatuře. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1962. - S. 6-39.
- Dvořáček, Karel : František chce být spravedlivý / Uspořádal, vydal, napsal doslov J. Svoboda. - Ostrava : Profil, 1965. - 278 s.
- Četyna, Bohumír : Stíny sedmi rudokopů / Uspořádal, vydal, napsal doslov J. Svoboda. - Ostrava : Profil, 1971.
- Generace a program : studie o programech proletářské poezie. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. - 95 s.
- Tvorba a region : sedm kapitol o literatuře na Ostravsku. - Ostrava : Profil, 1974. - 205 s.
- Hořká, Ludmila : Trnité cesty / Uspořádal, vydal, napsal doslov J. Svoboda. - Ostrava : Profil, 1975. - 246 s.
- Martínek, Vojtěch : Poslední sonety / Uspořádal, vydal, napsal doslov J. Svoboda. - Ostrava : Profil, 1976. - 55 s.
- Sládek, Jan Václav : Hukvaldské miniatury / Uspořádal, vydal, napsal doslov J. Svoboda. - Ostrava : Profil, 1979. - 77 s.
- Vojtěch Martínek, život a dílo. - Ostrava : Profil, 1982. - 259 s.
- Přehled novějších dějin slovenské literatury. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1982. - 105 s.
- Karas, Josef František : Ondra Foltýn a jiné prózy / Uspořádal, vydal, napsal doslov J. Svoboda, L. Petr. - Ostrava : Profil, 1985. - 331 s.
- Ve stopách tvorby : studie, portréty, kritické sondy. - Ostrava : Profil, 1986. - 247 s.
- Rukověť české literatury 20. století. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1988. - 213s.
- Sládek, Jan Václav : Hukvaldské siluety / Uspořádal, vydal, napsal doslov J. Svoboda. - Ostrava : Profil, 1990. - 111 s.
- Postavení literatury v procesu rozpadu kulturních hodnot : rozpad mitu i jezyka. - In: Prace naukowe Uniwersytetu Ślaskiego. - Katowice, 1992. - S. 26-34.
- Z obzoru tvorby : kapitoly z české literatury. - Šenov u Ostravy : Tilia ; Ostravská univerzita, 1998 - 198 s.
- Literární tradice ve Slezsku a na severní Moravě v 19. a 20. století. - In: Kapitoly z literárních dějin Slezska severní Moravy. - Ostrava : Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2000. - S. 93-121; 171-177.
- Cesty a zastavení : kapitoly z české literatury 20. století. - Ostrava : Ostravská univerzita – Ústav pro regionální studia, 2002. - 142 s.
- Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. I., II. sv. / spoluautor a redaktor. - Ostrava : Ústav regionálních studií Ostravské univerzity v nakladatelství Repronis, 2005. - 1105 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek