KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VLAŠÍN, Štěpán, PhDr. DrSc.

* 1923-2012

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura 20. století - především próza a vztahy rusko-české
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů
- Výbor národní kultury
Publikační činnost / Publications - Jiří Mahen. - Praha : Melantrich, 1972. - 315 s.
- Jiří Wolker. - Praha : Melantrich, 1974. - 353 s.
- Bedřich Václavek. - Praha : Melantrich, 1979. - 436 s.
- Ve škole života : (O české próze sedmdesátých let). – Praha : Čsl. spisovatel, 1980. – 313 s.
- Karel Dvořáček. - Ostrava : Profil, 1987. - 163 s.
- Léta zrání : o české próze osmdesátých let. - Praha : Československý spisovatel, 1989. - 285 s.
- Jiří Wolker ve vzpomínkách současníků / [sborník sestavil a obrazovou přílohou opatřil Pavel Marek ; úvodní slovo napsal Štěpán Vlašín]. - 1. vyd.. - V Praze : Melantrich, 1990. - 248 s.
- Život, spisovatelé a já / Karel Ptáčník ; [doslov] Štěpán Vlašín. - Praha : Trizonia, 1993. - 432 s.
- Koření doby : výběr z prací celostátní soutěže prózy Hlavnice A.C. Nora 1996 / [almanach uspořádal Štěpán Vlašín]. - 1. vyd.. - Hlavnice : Nadace Hlavnice A.C. Nora, 1996. - 111 s.

- v současnosti autor řady článků a recenzí (Haló noviny, Příl. Obrys/Kmen)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek