KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VAŘEKA, Josef, PhDr. DrSc.

* 1927-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanská etnografie
- lidová hmotná kultura, lidové obyčeje, etnokartografie
- procesy akulturace v českých jazykových ostrovech v zahraničí
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost- čestný člen
- Verein für Volkskunde in Wien - čestný člen
- International Ethnocartographic Working Group - člen
- Arbeitskreis für Hausforschung - člen
- Ethologia Europae Centralis - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Seoska architektura češkog jezičkog ostrva u južnom Banatu. - In: Glasnik Etnografskog instituta. 22. - Beograd, 1974. - S. 87-103.
- K otázce vzniku uzavřených usedlostí ve slovanských Karpatech : příspěvek ke studiu společných a diferenčních znaků v lidovém stavitelství Karpat. - In: Acta ethnologica Slovaca. 1. - Bratislava : Slovenská akademie vied, 1974. - S. 269-283.
- Naše lidové stavby / Jiří Langer, Josef Vařeka. - 1. vyd.. - Praha : Albatros, 1983. - 348 s.
- Akulturacija i narodno graditeljstvo čeških sela u Hrvatskoj. – In : Narodna umjetnost 24 (1987), s. 199-227.
- Národopisné obrazy Ludvíka Kuby z Lužice a jejich kulturně politický význam. – In : Ludvík Kuba a slovanská etnografie 2 : sborník z konference 1986. – Práce Polabského muzea Poděbrady, řada B, č. 16. – Polabské muzeum, 1987. – S. 143-149.
- Proces a kulturace v lidovém stavitelství českých vesnic na území Jugoslávie. – In : Češi v cizině 2, edice Národopisná knižnice. – Praha : ÚEF ČSAV, 1987. – S. 233-280.
- Češi v Bulharsku. - In: Český lid. - Roč. 77, č. 2, (1990), s. 81-88. Klíč od domova : lidové stavby východních Čech / L. Štěpán, J. Vařeka . - Hradec Králové : Kruh, 1991. - 360 s., 32 s. barev. příl.
- Two Nations, Two Cultures? : a Contribution to the Relationship between the Czech and Slovak Folk Cultures. - In: Konstruovaný obraz světa a etnografie. - Praha : Národopisná společnost, 1993. - S. 36-41. - Zvl. číslo Národopisného věstníku československého, 1992.
- Etnografická východiska k začlenění české lidové kultury do středoevropského prostoru. – In : Český lid 83 (1996), s. 265-274.
- Národopisná společnost českoslovanská - její cíle a proměny za uplynulých sto let. – In : Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia medzy Wiedniem, Lwowem, Krakovem a Praga : Sborník z konference PTL 1998. – Kraków, 1999. – S. 34-44.
- Lidová architektura v severních Čechách / Břetislav Vojtíšek, Josef Vařeka. - 1. vyd.. - Česká Lípa : Okresní vlastivědné muzeum : Svaz ochránců památek, 1999. - 117 s.


- úplný soupis prací za léta 1950-1998 viz: Josef Vařeka. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1998. - 51 s. - Bibliografická příloha Národopisné revue ; č. 12.

Poznámky / Notes - spoluautor serveru LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA - www.lidova-architektura.cz

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek