KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SCHIFFEROVÁ, Věra, PhDr. CSc.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Filozofický ústav, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 183 340
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 731 030 054
E-mail / E-mail address schiffer@lorien.site.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/stali-pracovnici/phdr-vera-schifferova-csc

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - filozofické dílo J. A. Komenského
- komeniologický odkaz Jana Patočky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Acta Comeniana - členka redakční rady
- Ediční rada AV ČR - členka
Publikační činnost / Publications - Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky. - In: Comenius redivivus : příspěvky k filozofii výchovy. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1991. - S. 17-96.
- Philosophische Grundlagen des Irenismus bei J. A. Comenius. - In: Acta Comeniana 9. - Praha : Academia, 1991. - S. 25-41.
- Pansofia – Svět mravní – komentář. - In: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. II / J.A. Komenský. - Praha : Svoboda, 1992. - S. 249-268.
- Patočkova interpretace Komenského. - In: K filosofii Jana Amose Komenského : přednášky z filosofického semináře konaného dne 3. dubna 1992 v Krnově. - Krnov : Střední pedagogická škola Krnov. - S. 50-60.
- Komenského Mundus moralis. - In: Po cestách naléhavosti myšlení : sborník prací, jejichž smyslem je především destrukce myšlení / Uspoř. a k vyd. připr. I. Šnebergová. - Praha : Filozofický ústav AV ČR, 1993. - S. 50-64.
- Die ontologische Grundlagen der Pädagogik Komenskýs. Heft 1. - Münster : Verlag Ferdinand Kamp Bochum, 1993 - S. 15-24.
- Komenský, Jan Amos : První filozofie / překlad M. Klosová; poznámky V. Soudilová. - In: Filozofický časopis, roč. 40, č. 1, 1992, s. 105-133. - Pozn. S. 125-133.
- Soupis komenian Jana Patočky /spoluautor K. Novotný. - In: Studia Comeniana et historica, roč. XXIV, č. 52. - Uherský Brod, 1994. - S. 116-124.
- Jan Patočka : Komeniana z pozůstalosti /edice ; spoluvydavatel J. Beneš. - In: Studia Comeniana et historica, roč. XXIV, č. 52. - Uherský Brod, 1994. - S. 62-115.
- K teologickoetickému aspektu Komenského irénismu. - In: Studia Comeniana et historica, roč. XXIV, č. 51. - Uherský Brod, 1994. - S. 25-29.
- Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky. - In: Studia Comeniana et historica, roč. XXVI, č. 55-56. - Uherský Brod, 1996. - S. 381-390.
- Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens : zu Patočkas Comenius-Interpretation. - In: Acta Comeniana, roč. 14 (XXXVIII). - Praha, 2000. - S. 161-173.
- K otázce barokní povahy Komenského filosofie : o komeniologické koncepci Dietricha Mahnkeho. - In: Bene Scripsisti… Filosofie od středověku k novověku : sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka / vyd. J. Beneš, P. Glombíček, V. Urbánek. - Praha : Filosofia, 2000. - S. 263-295 : příl. s. 285-295. - Příl. – výbor z korespondence D. Mahnkeho a E. Husserla z r. 1933 / překlad z němčiny.
- Janua rerum 1653/ J. A. Komenský ; překlad M. Klosová, Úvod spolu s M. Klosovou ; poznámky. - In: Studia Comeniana et historica, roč. XXIX, č. 62. - Uherský Brod, 1999. - S. 211-226.
- Philosophische Aspekte der Comeniologie D. Tschižewskijs. - In: Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo : sborník z mezinárodní konference... [et al.]. - Praha : Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2004. - S. 339-350.
- Comenius´ Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive. - In: Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens / ed. Erwin Schadel. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Verlag Peter Lang, 2005. - S. 401-418. - (Schriften zur Triadik und Ontodynamik, Bd. 24)
- Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke : die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahr 1935. - In: Acta Comeniana 18. - Praha, 2004. - S. 213-223.

Edice:
- Patočka, Jan : Komeniologické studie : soubor textů o J. A. Komenském. Díl 1. Texty publikované v letech 1941-1958. - Praha : OIKUMENH, 1997. - 426 s. - (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 9)
- Patočka, Jan : Komeniologické studie : soubor textů o J. A. Komenském. Díl 2. Texty publikované v letech 1959-1977. - Praha : OIKUMENH, 1998. - 397 s. - (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 10)
- Patočka, Jan : Komeniologické studie. Soubor textů o J. A. Komenském. Díl 3. Nepublikované texty. - Praha : OIKUMENH, 2003. - 671 s. - (Sebrané spisy J. Patočky, sv. 11)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek