KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZBÍRALOVÁ, Dana, Mgr. Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Pujmanové 1584/42, 140 00 Praha 4
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 724 004 144
E-mail / E-mail address danielaeva@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - ruština
Jazykověda - staroslověnština, církevní slovanština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - církevní slovanština
- srovnávací slovanská jazykověda
- byzantologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Sistema glagol'nogo udarenija v novom russkom cerkovnoslavjanskom jazyke. - In: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století / věd. red. A. Gladrow, L. Řeháček, H. Gladkova. - Praha : Euroslavica, 1996. - S. 83-110.
- K otázce slovních druhů v nové ruské slovanštině. - In: Slavia, roč. 66, č. 3 (1997), s. 259-267.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek