KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZELENKOVÁ, Anna, doc. PhDr. Ph.D.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 264
Bydliště / Home address Plzeňská 129, 150 00 Praha 5
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 257 212 533
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Literární věda
Literární věda - česká literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - výzkum česko-slovenského literárního kontextu 19. a 1. pol. 20. století
- komparativní genologie, výzkum žánru se zaměřením na masovou literaturu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace slavistů
- Společnost Franka Wollmana
- Literárněvědná společnost
Publikační činnost / Publications - Niekoľko poznámok ku "gramatike" komiksu. - In: Romboid. - Roč. 28, č. 6 (1993), s. 33-43.
- Interpretácia komiksu so zreteľom na jeho štruktúru : (Ondřej Neff - Kája Saudek: Arnal & Dva dračí zuby) / A. Mikušťáková-Zelenková, A. Mikulášek. - In: O interpretácii umeleckého textu. 13. - Nitra : Pedagogická fakulta, 1991. - S. 271-292. - (Zborník Ústavu jazykovej a literárnej komunikácie Ped. fak. v Nitre).
- Komiks. - In: Ako vstupovať do živej kultúry : kapitoly z literárnej vedy a estetiky. - Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1993-1995. - 2 sv. - 1:1993. S. 120-130; 2: 1995. S. 205-222.
- Comics jako intersémiotický žánr. - In: Sborník prací fil. fak. brněnské univ. D 42. - Brno, 1996. - S. 95-102.
- A. N. Veselovskij – Podněty k zamyšlení : (Aplikace podnětů historické poetiky na „nový“ synkretický žánr). – In : A. Veselovskou a dnešek. Litteraria Humanitas V. – Brno : FF MU, 1998.
- K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po roce 1945 : (se zřetelem k žánru komiks). - In: Slavia. - Roč. 67, seš. 1/2 (1998), s. 233-239. - Přetištěno in: Česká slavistika : české přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů. - Praha : Euroslavica, 1998.
- Jan Helcelet a otázky česko-slovenskej vzájomnosti a nevzájomnosti. – In : Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2000. – S. 76-82.
- Peter Liba a biele siesta slovenskej literárnej historiografie 19. stol. – In : Život a dielo Petra Libu. – Nitra : FF UKF, 2002. – S. 65-76.
- V. D. Lambl a jeho chápanie česko-slovenskej vzájemnosti. – In : Literatury v kontaktech : (Jazyk - literatura – kultura). – Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2002. – S. 50-56.
- Slovenská účast v českom literárním vývoji do roku 1918 : (Metodologické tézy a východiská). – In : Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918. – Praha : Slovanský ústav AVČR, 2003. – S. 131-171.
- Úloha Slovanského ústavu pri budovaní českej medzivojnovej slovakistiky. – In : Slavica Litteraria X6. – Brno : MU, 2003. – S. 139-150.
- Recepcia knižných slovacík a slovenská literatúra v českých nakladateľstvách v období 1900-1925. – In : Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. – Praha : Slovanský ústav AVČR, 2004. – S. 223-265.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek