KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BABKA, Lukáš, PhDr.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 663 354
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 731 612 419
E-mail / E-mail address lukas.babka@nkp.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiografie
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Dějiny - Balkán
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Sovětský svaz
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Rusistika - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sovětský vězeňský a represivní aparát
- komunistické režimy střední a východní Evropy
- Ruský zahraniční historický archiv
- dějiny Slovanské knihovny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Slovanské knihovny
- Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - člen Rady ústavu
- Slovanský přehled - člen redakční rady
- Securitas Imperii - člen redakční rady
- Česko-ruská komise historiků a archivářů - člen
Publikační činnost / Publications - Za svobodu a demokracii III – Třetí (protikomunistický) odboj / sest. L. Babka, V. Veber. - Hradec Králové . Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové, Ústav filosofie a společenských věd, 2002. - 400 s.
- Solovecki Special Purpose Camps – the Unique of the Soviet GULAG. - In: Russia in Czech Historiography (Studies published by the Prague Group of Russian history specialists: on the occasion of the birthdays of group members Zdeněk Sládek (75), Vladislav Moulis (70) and Václav Veber (70)) / ed. M. Bubeníková. – Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2002. - S. 318-350.
- Solovecký koncentrační tábor – unikát sovětského Gulagu. - In: Historický obzor. – Roč. 13, č. 1 (2002), s. 24-32.
- Návštěva Maxima Gorkého v Soloveckém koncentračním táboře. - In: Slovanský přehled. – Roč. 88, č. 1 (2002), s. 129-147.
- Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech / sest. L. Babka, J. Vorel, A. Šimánková. – Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003. – 3 sv.
Sv. 1. 2003. 456 s.
Sv. 2. 2004. 312 s.
Sv. 3. 2004. 479 s.
- The Establishment of the Soviet Judical and Penal System in the Early Days of the Bolshevik Dictatorship (1917-1924). - In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 217-236.
- K počátkům sovětského vězeňství. (Utváření trestního a vězeňského aparátu v letech 1917-1924). - In: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / sest. M. Kovář, V. Nálevka. – Praha : Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2004. - S. 115-150.
- Slovanská knihovna ve své minulosti, současnosti a budoucnosti . - In: Národní knihovna 15 (2004), č. 3, s. 207-210.
- K jednomu z příběhů bolševického vězeňství (Úloha Naftalije A. Frenkela v sovětském Gulagu). - In: Slovanský přehled. - Roč. 92, č. 3 (2006), s. 321-351.
- The Soviet Gulag and the Czechoslovak Experience. - In: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S. 189-205.
- Emigrantská periodika ze sbírek Slovanské knihovny a jejich zápis do seznamu UNESCO „Paměť světa“. - In: Knihovna – knihovnická revue. - Roč. 18, č. 2 (2007), s. 15–22.
- Hlasy vyhnaných: periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945) / Jiří Vacek a Lukáš Babka. - Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2009. - 126 s.
- Emigrantskije periodičeskije izdanija iz fondov Slavjanskoj biblioteki i ich vključenije v rejestr JUNESKO „Pamjať mira“. - In: Berega: Informacionno-analitičeskij sbornik o russkom zarubež’je (vypusk 10). - Sankt Peterburg: Russkaja emigracija, 2009. - S. 35–41.
- Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv i istoričeskije trudy Jana Slavika. In: Nansenovskije čtenija 2008. Sankt Peterburg: Komitet po vnešnim svjazim Sankt-Peterburga, Russkaja emigracija, 2009. - S. 305–320.
- Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii / sost. L. Babka. A. Kopršivova, L. Petruševa. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2011. - 564 s.
- New Documents on the History of the Russian Historical Archive Abroad in Prague. In: Slavic & East European Information Resources. - Roč 13, č. 2-3 (2012), s. 152–159.
- Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) = The Lost World of Subcarpathian Rus’ in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887–1961) / Hana Opleštilová a Lukáš Babka. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2014. - 291 s.
- The Slavonic Library in Prague: Its History and Russian Émigré Collections. In: Slavic & East European Information Resources. - Roč. 17, č. 3 (2016), s. 174–187.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek