KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SVOBODOVÁ, Marie, PhDr. Ph.D.

* 1967

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Jaromírova 31, 128 00 Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 224 937 596
Mobil / Mobile number +420 / 777 815 524
E-mail / E-mail address majsvobodova@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - čeština - ruština (fonetika, forenzní fonetika)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - ISPhS (International Society of Phonetic Sciences)
- člen oborové komise pro fonetiku a fonologii
Publikační činnost / Publications - Puzynina, J. : Jezyk wartosci / Aut. rec. - Slovo a slovesnost. - Č. 4 (1995), s. 311-313.
- Falkenberg, G...[et al.] : Wartoscowanie w jezyku i tekscie / Aut. rec. - In: Jazykovědné aktuality. - Č. 3-4 (1995), s. 120-124.
- Fonetika v kriminalistice, In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Sv. 2 / usp. J. Jančáková ... [et al.]. - Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. - S. 219–220.
- Forenzní lingvistika : obsah a možnosti. - In: Slovo a slovesnost. - Č. 2 (1997), s. 124–129.
- Anonymous telephone speaker recognition. - In: Speech Processing : Selected Topics from the 5th Czech-German Workshops / ed. H.-W. Wodarz. - Forum Phoneticum 63. - Frankfurt am Main : Hector, 1997. - S. 115–122.
- Police interview as a dialogue. - In: Dialoganalyse VI, Referate der 6. Arbeitstatung Prag 1996 / ed. S. Čmejrková...[et al.]. - Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1998. - S. 133–140.
- Utilisation of Closing Melody Contours for Speaker Identification in Czech. - In: Papers in Phonetics and Speech processing / ed. H.W. Wodarz, Z. Palková Z. - Forum Phoneticum 69. - Frankfurt am Main, 2000.
- Identifikace mluvčího v češtině na základě akustického spektra hlásek : referát na konferenci Przemiany fonetyki slowianskiej w latach 1944 – 2000. - Toruň 26.2–27.2. 2000.
- Mluv, mluv zajímáš mě… : praktický průvodce mluveným projevem. - Praha : Pragoeduca, 2002. - 145 s.

Poznámky / Notes - pracuje jako soudní znalec a externí učitel

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek