KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZAHRÁDKA, Miroslav, Prof. PhDr. DrSc.

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address mir.zahradka@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Literární věda
Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná rusistika
- dějiny ruské literatury 19. a 20. stol.
- rusko-české lit. vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Obec českých spisovatelů
- Literárněvědná společnost
Publikační činnost / Publications - O vývoji ruské válečné prózy : téma - žánr - styl. Č. 1, (1812-1853). - Olomouc, 1969. - 219 s. - (Rossica Olomucensia ; Supplementum 1).
- Stalingradská bitva v literárním zobrazení : téma - žánr - styl. - Ostrava : Profil, 1973. - 237 s. - 2. vyd.: 1975. 254 s.
- Michail Šolochov : motivy, kompozice, styl. – Praha : Lidové nakladatelství, 1975. – 170 s.
- Literatura a válka : etapy a tendence zobrazení Velké vlastenecké války v sovětské literatuře. - Praha : Naše vojsko, 1980. - 300 s.
- Dogmata a živý literární proces : jak vznikala úzká norma socialistického realismu a jak s ní ruská literatura bojovala. - Olomouc : M. Zahrádka, 1992. - 80 s.
- Lev Nikolajevič Tolstoj a ruská próza : stránky z historie ruské válečné prózy 1812-1917. - Olomouc : Danal, 1996. - 216 s.
- Maxim Gorkij v ohlasech české kritiky přelomu 19. a 20. století. – Olomouc, 2001. – 130 s.
- Ruská literatura XX. století : literární proudy a osobnosti. – Olomouc : Periplum, 2003. – 236 s.
- Toulky s ruskými spisovateli. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. – 121 s.
- Ruská literatura XIX. Století v kontextu evropských literatur : osobnosti a dialog literatur. – Olomouc : Periplum, 2005. - 279 s.

Bibliografie publikovaných prací od roku 1968 každoročně uváděna v ročence: Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1968- .

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek