KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PLACHÝ, Jiří, PhDr., Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Vojenský historický ústav, U Památníku 2/1600, 130 05 Praha 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 973 204 907
Bydliště / Home address Masarykova 884, Roztoky, 252 63
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address plachy.vhu@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.vhu.cz/phdr-jiri-plachy/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Podkarpatská Rus
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Polská menšina v ČR po roce 1945
- dějiny Podkarpatské Rusi
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti - bibliografie též na
http://www.vhu.cz/phdr-jiri-plachy/

- Účast českých studentů na převratu 28. října 1918. – In: Národní osvobození. - 29. 10. 1996, str. 7.
- Případ FRITZ : Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB. – Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. - 112 s.
- Komunistická moc v tažení proti katolické církvi. - In: In: Za svobodu a demokracii III. : Třetí protikomunistický odboj / sest. L. Babka, V. Veber. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Evropské hnutí v ČR, 2002. - S. 142-153.
- Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK : Dvojitý úspěch mělnické StB v boji s vnitřním nepřítelem. -
In: Securitas Imperii ; 10. – Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003. – S. 59-72.
- Repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR po roce 1945. - In: Od rywalizacji do wspóĺpracy (Relacje polsko-czeskie w badaniach mĺodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej). – Wroclaw : Kolegium Europy Wschdniej, 2003. – S. 137-148.
- Agent A-54 s StB. - In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra ; 2/2004. – Praha : OASS MV, 2004. – S. 281-292.
- Kam se poděli čeští konfidenti gestapa? – In: Lidové noviny. - 3.8.2004, s. 15, 18.
- Neveklovský konsul v Praze : JUDr. Alois Štůla 1885-1941. - In: Rodopisná revue. - Č. 1 (2004), s. 23-24.
- Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948-1954. - In: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech : II. díl / sest. J. Vorel, A. Šimánková, L. Babka. – Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004. - S. 13-29.
- Mjr. René Černý – oběť komunistické justiční zvůle. – In: Protinacistický odboj v Pojizeří : Sborník příspěvků ze semináře, který se konal 20. května 2003 v Mladé Boleslavi. – Mladá Boleslav : ČSPB, 2004. - (nečísl.)
- Roztocký mukl Jiří Baborský. – In: Odraz : měsíčník Roztok a Žalova. - Č. 12 (2004), s. 28-29.
- Perzekuce polských občanů v Československu po roce 1945. In: Slovanství ve středoevropském prostoru : Iluze, deziluze a realita : pardubická konference (22.-24.dubna 2004) / sest. D. Hrodek a kol.. – Praha : Libri, STRED, 2004. - S. 364-371, 390-391.
- Zwischen Galizien, Wien und Prag - Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854-1942). - In: Wissenschaft in Exil : Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. – Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. S. str. 251-261.
- Mezi Haličí, Vídní a Prahou – Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854-1942). – In: Slovanský přehled. – Roč. 91, č. 1 (2005), s. 147-152.
- Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna. – In: Historie a vojenství. – Č. 1 (2005), s. 75-79.
- Destrukce občanské společnosti po únoru 1948. - In: Ideje na nichž stojí Česká republika. – Praha : Evropské hnutí v ČR, 2005. – S. 25-29.
- Ještě ke stavbě pomníků. – In: Odraz : měsíčník Roztok a Žalova. - Č. 5 (2005), s. 15.
- „Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností (podle personálního stavu k 1. 1. 1989). - In: Securitas Imperii ; 11. – Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005. - S. 5-89.
- Biskup Trochta v hodině velké zkoušky. - In: Securitas Imperii ; 11. – Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005. S. 129-134.
- Nezemřu jako zapomenutá spisovatelka. – In: Mladá fronta Dnes. - 5.10.2005, s. B/8.
- Národnostní menšiny a cizinci v Roztokách počátkem 30. let 20. století. - In: Středočeský vlastivědný sborník. - Č. 23. - Roztoky : Středočeské muzeum v Roztokách, 2005, s. 54-72.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek