KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠANDA, Zdeněk, PhDr. Ph.D.

* 1966

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Technická univerzita v Liberci,Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury, Studentská 2, 461 17 Liberec
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 485 354 252 TUL, +420 / 493 331 351 UHK
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdenek.sanda@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura v 2. polovině 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - člen redakce literárněvědné části sborníků z mezinár. konferencí Eurolitteraria a Eurolingua (2007-2009)
- člen Literárněvědné společnosti AV ČR
Publikační činnost / Publications Monografie:
- Možnosti v čase.-1. vyd.-Liberec: Nakladatelství Bor, 2010.-148 s.-ISBN 978-80-86807-50-8

Kapitoly v monografiích:
- Proměna narativu Jáchyma Topola.-In: Otevřený rány/Ivo Říha (ed.).-Praha: Torst, 2013.-S. 189-195.-ISBN 978-80-7215-451-7
- Narativní dominanty v románech Jáchyma Topola.-In: Otevřený rány/Ivo Říha (ed.).-Praha: Torst, 2013.-S. 196-199.-ISBN 978-80-7215-451-7
- Výzvy k fikčnosti.-In: Literatura jako výzva a apel.- Opava: Slezská univerzita, 2014.-S.11-18.-ISBN 978-80-7510-131-0

Recenze a články:
- Křesadlo, J.: Vara guru / Aut. rec. - In: Literární noviny. -Č. 39 (1992), s. 5.
- Krijtová, O.: Patnáct pokusů jak zaplašit pochyby / Aut. rec. - In: Literární noviny. - Č. 47 (1992), s. 4.
- Učebnicemi tak trochu jako v detektivce. - In: Literární noviny. - Č. 3 (1994), s. 7.
- Několik tipů na současnou českou literaturu. - In: Čtení pro češtináře. - Č. 6 (1995), s. 42-44.
- Forma středověké literární disputace je aktuální / Aut. rec. - In: Denní Telegraf. - Č. 81 (1996), s. 10.
- Konference o dětské literatuře. - In: Literární noviny. - Č. 39 (1997), s. 2.
- Šaldovská konference v Liberci. - In: T-UNI. - Č. 2 (1997), s. 2.
- Diplomové práce na katedře českého jazyka a literatury. T-UNI, roč. III, červen 2000, s. 22.

Studie:
- Jiří Suchý spisovatel. - In: Literární noviny. - Č. 28 (1993), s. 6.
- Učebnicemi tak trochu jako v detektivce. - In: Literární noviny. - Č. 3 (1994), s. 7.
- Několik tipů na současnou českou literaturu. Čtení pro češtináře 1995, č. 6.
- Konference o dětské literatuře. - In: Literární noviny. - Č. 39 (1997), s. 2.
- Čas v literárním díle. - In: Sborník ´97. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - S. 5-9.
- O Karlu Poláčkovi a o jiných. - In: Sborník ´97. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - S. 119-122.
- Život je pes / Aut. rec. - In: Kritická příloha Revolver Revue. - č. 9 (1997), s. 76-77.
- Až budeme velcí / Aut. rec. - In: Kritická příloha Revolver Revue. - Č. 10 (1998), s. 53-55.
- Potíže se "současnou českou literaturou". - In: Sborník ´98. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - S. 27-35.
- Česká a slovenská literatura dnes. - In: Kritická příloha Revolver Revue. - Č. 12 (1998), s. 114-116.
- Česká undergroundová literatura 70.-80. let. - In: Sborník ´99. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - S. 43-51.
- "... a je to!" aneb Provizorně o undergroundu. - In: Kritická příloha Revolver Revue. - č. 15 (1999), s. 62-65.
- Etický princip v románech-denících L. Vaculíka. - In: Svět literatury. - Roč. 10, č. 18 (1999), s. 134-139.
- Totální realismus a trapná poezie. - In: Kritická příloha Revolver Revue. - Č. 17 (2000), s. 90-95. - Též pod názvem
Totaler Realismus und Peinliche Poesie. - In: Časové úvahy : sborník / ed. O. Roztočilová. - Liberec : FP TU, 2000, s. 25-28.
- Časová struktura románu L. Vaculíka Jak se dělá chlapec. - In: Sborník 2002. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - S. 41-77.
- Časová struktura románu M. Kundery Nesmrtelnost. - In: Postmodernismus v české a slovenské literatuře : sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné konference. - Opava, 2003. - S. 128-141.
- Časová struktura románu V. Třešňáka Klíč je pod rohožkou. - In: Česká literatura. - Č. 4 (2003), s. 441-469.
- Proměna narativu Jáchyma Topola. - In: Svět literatury. - In: Sborník 2003. - Liberec : Technická univerzita, 2004,
s.110-115.
- Poznámky k implicitním subjektům literární komunikace. Eurolitteraria a Eurolingua 2005. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference.Liberec 2006, s. 20-25.
- Typy románových poetik a jejich role v současné české próze. Eurolitteraria a Eurolingua 2006. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec 2007, s. 202-207.
- Problematická monografie o románech M. Kundery. In: Revolver Revue, 2007, č. 66, s. 271-279.
- Narativní dominanty v románech Jáchyma Topola. Eurolitteraria a Eurolingua 2007. Sborník příspěvků z mezinárodní literárněvědné a lingvistické konference. Liberec 2008, s. 27-30.
- Prostředky autentizace v současném českém románu. In: Riječ (časopis za slavensku filologiju, Rijeka), 14, sv. 1, 2008, s. 215-220.

Skripta, studijní opory:
- Textová analýza. Hradec Králové: UHK, 2010, 56 s.
- Analýza literárního díla. Hradec Králové: UHK, 2010, 68 s.

Konference a přednášky:
- Současná česká literatura. Přednáška pro Vědeckou knihovnu v Liberci. Liberec 1995.
- Totální realismus a trapná poezie. Konference Lingvistická a literárněvědná problematika euroregionu Nisa. Liberec 2001.
- Česká próza 90. let 20. století. Přednáška pro Pedagogický institut v Liberci. Liberec 2001.
- Časová struktura románu M. Kundery Nesmrtelnost. Mezinárodní literárněvědná konference Postmodernismus v české a slovenské literatuře. Opava 2002.
- Poznámky k implicitním subjektům literární komunikace. Mezinárodní konference Eurolitteraria a Eurolingua 2005. Liberec 2005.
- Typy románových poetik a jejich role v současné české próze. Mezinárodní konference Eurolitteraria a Eurolingua 2006. Liberec 2006.
- Narativní dominanty v románech Jáchyma Topola. Mezinárodní konference Eurolitteraria a Eurolingua 2007. Liberec 2007.
- Výzvy k fikčnosti. Mezinárodní literárněvědná konference Literatura jako výzva a apel, Slezská univerzita, Opava 2012


Konference a přednášky v zahraničí:
- Zeitgenössische tschechische Prosa. Vortrag am Slavisches Institut Universität Heidelberg. Heidelberg, 11. Juli 2006.
- Prostředky autentizace v současném českém románu. 12. Medunarodni skup slavista, Opatija 22.-25. 6. 2007.
- Narativní strategie v současné české próze. 13. Medunarodni skup slavista, Opatija 22.-25. 6. 2008.
- Narativní transgrese v současném českém románu. 14. Medunarodni skup slavista, Opatija 22.-25. 6. 2009Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek