KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

NECHVÁTAL, Bořivoj, PhDr. CSc.

* 1935

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 918 758
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address arupraha@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - středověká a slovanská archeologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká archeologická společnost - člen
- Společnost českých, moravských a slezských historiků - člen
- Klub za starou Prahu - člen
Publikační činnost / Publications - Hospodářské postavení Loun v polovině 16. století : příspěvek k hospodářskému postavení měst v 16. století. - In: Sborník srchivních prací. - Roč. 16, č. 2 (1966), s. 420-497.
- Studie o středověkém skle v Čechách : soubor z Plzně, Solní ul. / spoluaut. D. Hejdová. - In: Památky archeologické 58, 1967, s. 433-498.
- Raněstředověké dlaždice v Čechách / spoluat. D. Hejdová. - In: Památky archeologické 61, 1970, s. 100-183, 395-471.
- Vyšehrad. - Praha : Odeon, 1976. - 427 s.
- Středověká studna v Plzni - Solní ulici. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1976. - 223 s. : 71 obr.
- Loket / spoluaut. F. Kašička. - Praha : Odeon, 1983. - 267 s.
- Vyšehrad : stručný průvodce. - Praha : Správa nár. kulturní památky Vyšehrad, 1983. - 189 s.
- Radomyšl : proměny městečka / spoluaut. F. Kašička. - Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 1983. - 116 s.
- Vyšehrad pohledem věků / spoluautor F. Kašička. - Praha : Správa nár. kulturní památky Vyšehrad, 1985. - 306 s.
- Tvrze a hrádky na Strakonicku / spoluaut. F. Kašička. - Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 1986. - 263 s.
- Tvrze a hrádky na Prachaticku / spoluaut. F. Kašička. - Prachatice : Okresní muzeum, 1990. - 240 s.
- Vyšehradský hřbitov. - Praha : Správa nár. kulturní památky Vyšehrad, 1991. - 93 s.
- Hrady, hrádky a tvrze na Písecku / spoluaut. T. Durdík, F. Kašička. - Písek : Prácheňské muzeum, 1995. - 448 s.
- Radomyšl : raněstředověké pohřebiště. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1999. - 351 s.
- Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2004. - 667 s. : 416 obr.

Přehled všech prací:
- Soupis prací B. Nechvátala 1961-1995 / M. Drašnarová. - In: Archeologické rozhledy. - Roč. 47, č. 1 (1955), s. 163-170.
- Soupis prací B. Nechvátala 1995-2004 / M. Drašnarová. - In: Archeologické rozhledy. - Roč. 56, č. 4 (2004), s. 884-886.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek