KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TÁBORSKÝ, Jan, Mgr.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 215
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jan.taborsky@hotmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- lingvistika
- synchronní gramatika (zejména syntax)
- sociolingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Incipit: titul a první věta. - In: Studentská jazykovědná konference. - Ostrava, 1997. - S. 149-159.
- Zpráva o výjezdním semináři ve Žďárku. - In: Čeština doma a ve světě. - Roč. 6 (1998), s. 130-131.
- Okurková sezóna v denní publicistice. - In: Čeština doma a ve světě. - Roč. 6 (1998), s. 170-172.
- O Pražanech v Lipsku. - In: Čeština doma a ve světě. - Roč. 7 (1999), s. 249-250.
- Spontánní tvář pražské bohemistky aneb Co se také děje. - In: Čeština doma a ve světě. - Roč. 8 (2000), s. 59-63.
- Jaro, léto, podzim a zima po vojensku. - In: Čeština doma a ve světě. - Roč. 13 (2005), s. 4–13.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek