KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TKACZEWSKI, Dariusz, Dr. Ph.D.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Grota-Roweckiego 5, 41 205 Sosnowiec - Polsko
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
Polsko: +48 / 322 914 784
Bydliště / Home address Polsko, Katovice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tkaczewski@poczta.onet.pl
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Jazykověda - polština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Jazykověda - slovenština
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Slovakistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - aplikovaná a komparativní lingvistika, (polština, čeština, slovenština)
- translatologie
- etnologie (Slované, Poláci, Češi, Slováci)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Instytutu Filologii Slowiańskej UŚ (Katovice)
Publikační činnost / Publications Bibliografie viz: Institut filologii Slowiańsiej (Tkaczewski), nebo Katedra slavistiky FF OU

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek