KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ZÁTKA, Vlastimil, PhDr. CSc.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Filozofický ústav, Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 183 318
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vlazatka@flu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny novověké filozofie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Kantovo vyvrácení idealismu a problém vnějšího světa. - In: Filosofický časopis. - Č. 5 (1987), s. 740-762.
- Rozum a tradice : k Burkeho interpretaci Velké francouzské revoluce. - In: Filosofický časopis. - Č. 3 (1989), s. 403-420.
- Ke 100. výročí narození Martina Heideggera. - In: Filosofický časopis. - Č. 4 (1989), s. 913-915.
- K Husserlově teorii konstituce předmětného smyslu. - In: Filosofický časopis. - Č. 3 (1990), s. 333-345.
- Ke Kantově teorii estetiky. - In: Estetika. - Č. 3 (1993), s. 39-47.
- Systematický význam Kantovy estetiky. - In: Filosofický časopis. - Č. 3 (1994), s. 447-462.
- Kantova teorie estetiky : studie k dějinám filosofie 18. století. - Praha : Filosofia, 1994. - 159 s.
- Krása, svoboda a kontingence. - In: Estetika. - Č. 3 (1995), s. 11-20.
- Heideggerovo překonání karteziánské metafyziky subjektu. - In: Martin Heidegger a problémy myšlení. - Praha : Filosofia, 1996. - S. 85-104.
- Krása, umění, filosofie. - In: Filosofický časopis. - Č. 5 (1998), s. 793-801.
- Schillerova estetická kritika moderny. - In: Estetika. - Č. 1 (2000), s. 11-17.
- Svoboda, sebevědomí a identita. - In: Filosofický časopis. - Č. 1 (2002), s. 23-45.
- Schellingova metafyzika umění. - In: Hegelovskou stopou : k poctě M. Sobotky. - Praha : Karolinum, 2003. - S. 123-138. - (AUC. Philosophica et Historica ; 4)

Překlady:
- Savile, A. : Kant o možnosti umění. - In: Filosofický časopis. - Č. 3 (1994), s. 421-446.
- Nethofel, W. : Konec ontologie? Konec metafyziky nebo začátek metafyziky nové? - In: Filosofický časopis. - Č. 3 (1995), s. 489-504.
- Jaspers, K. : Šifry transcendence. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 140 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek