KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FLÍDROVÁ, Helena, Prof. PhDr. CSc.

* 1941

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 377
Bydliště / Home address Jílová 13, Olomouc, 779 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address helena.flidrova@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Jazykověda - ruština
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný ruský jazyk: morfologie a syntax, syntax odborné a hovorové ruštiny, teorie dialogu z hlediska psycholingvistického a sociolongvistického, textová lingvistika ve srovnávacím rusko-českém a česko-ruském plánu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky - členka
- Česká asociace rusistů - členka
- Mezinár. asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAPRJAL) - členka
- oborová rada pro ruský jazyk na FFUP v Olomouci, FF MU v Brně a FF UK v Nitře - členka
- oborová rada pro obor srovnávací filologie na FF UP v Olomouci - členka
Publikační činnost / Publications - Interpersonální a masová komunikace. - In: Slavica Olomucensia. 4. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1982. - S. 7-17. - (Acta Univ. Palackianae Olomuncensis. Philologica ; 47).
- Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty dialogu a polylogu v ruštině. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1989. - 174 s. - (Acta Univ. Palackianae Olomuncensis. Fac. Phil. ; Supplementum 29-1989).
- Interpersonální a masová komunikace. - In: Slavica Olomucensia. 4. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1982. - S. 7-17. - (Acta Univ. Palackianae Olomuncensis. Philologica ; 47).
- K výzvové modalitě vyjádřené infinitivem v ruštině a češtině. - In: Opera Slavica. - Roč. 5, č. 2 (1995), s. 33-37.
- Leksiko-grammatičeskije sredstva kogezii v russkoj razgovornoj reči i ich češskije ekvivalenty. - In: Rossica Olomucensia. - Roč. 31 (1993), s. 39-49.
- K užití ruského inkluzívního imperativu. - In: Slavia. - Roč. 67 (199), seš. 3, s. 301-304.
- Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužilová [et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 585 s.
- Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužilová [et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 517 s.
- Psevdopridatočnyje predloženija v naučnom stile : v sopostavitel'nom russko-češskom plane. - In: Reflexie aktuálneho výskumu ruského jazyka. - Nitra : Univerzita Konštantína Filosofa v Nitre, 1999. - S. 93-97.
- O nekotorych osobennostjach naučnoj reči v oblasti sintaksisa složnogo predloženija : v sopostavitel'nom russko-češskom plane. - In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov "Hladanie ekvivalentnosti 1". - Prešov, 2003. - S. 156-261. - (Acta Facultatis phil. Universitatis Prešoviensis).
- Vopros i reakcia na vopros v russkoj naučnoj reči. - In: Wyraz i zdanie w jezykach slowiańskich. - Wroclaw, 2004. - S. 39-44. - (Acta Universitatis Wratislaviensis N 2611. Slavica Wratislaviensia. 127).
- Dialog w piśmie na stranicach gazety. 1. č. / spoluaut. E. Vysloužilová. - In: Rossica Olomucensia. 42. - Olomouc, 2004. - S. 15-25.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek