KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠUBRTOVÁ, Milena, PhDr. Ph.D.

* 1965

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 497 351
+420 / 549 497 351
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address 2019@mail.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - teorie, historie a kritika literatury pro děti a mládež
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - česká sekce International Board on Books For Young People - členka výboru
Publikační činnost / Publications - Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945. - Brno, Cerm, 1995. - 18 s.
- Dětská literatura po roce 1945 - próza. - Brno : Cerm, 1995. - 16 s.
- Kapitoly ze světové literatury pro mládež. 1. - Brno : Cerm, 1997. - 21 s.
- Role vypravěče v pohádkách pro malé čtenáře : Fenomén outsiderství v próze pro děti a mládež. Obraz handicapovaného hrdiny v české literatuře pro děti a mládež 90. let. Filozofizace literatury pro děti a mládež. - In: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století / Svatava Urbanová a kol. - Olomouc : Votobia, 2004. - S. 91-97, 123-161.
- Podoby pohádkové travestie. - In: Cesty současné literatury pro děti a mládež. - Slavkov u Brna : BM Typo, 2005. - S. 73-77.
- K překladům slovenské literatury pro děti a mládež do češtiny od 90. let 20. století. - In: Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. - Slavkov u Brna : BM Typo, 2004. S. 26-32.
- K prvkům hry v próze ze života dětí. - In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : Hra v komunikaci s dětmi. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2002. - S. 18-21.
- K narační strategii v novele pro děti. - In: Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež. - Prešov : Náuka, 2001. - S. 65-70.
- K pojetí dětského hrdiny v příběhové próze pro děti v 70. letech 20. století. - In: Žánrové kontexty v litertúre pre deti a mládež (v prelomoch posledného tridsaťročia). - Prešov : Náuka, 2001. S. 89-99.
- Literární časopisy pro děti v 90. letech. - In: Proměny literatury pro mládež – vstup do nového tisíciletí. - Brno : PdF MU, 2000. - S. 74-80.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek