KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TUREČEK, Dalibor, Prof. PhDr. CSc.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 387 773 211
+420 / 387 312 194
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address turecek@pf.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Historiografie
Literární věda - česká literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Literární věda - Literární historie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Filozofie a estetika
Bohemistika - Historiografie
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - germanobohemistika
- metodologie literárních dějin
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Gesellschaft für Bohemistik, München - člen
- vědecká rada AV ČR - člen
- vědecká rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR - člen
- redakční rada časopisu Česká literatura - předseda
Publikační činnost / Publications - Počátky českého fejetonu v komparatistickém kontextu. - In: Česká literatura. - Roč. 41, č. 4 (1993), s. 402-412.
- J. K. Tyl a vídeňské lidové divadlo. - In: Wiener slavistisches Jahrbuch. 40. - Wien, 1994. - S. 129-140.
- Biedermeier na českém obrozenském jevišti. - In: Estetika. - Roč. 33, č. 3/4 (1996), s. 1-3, 73-83.
- Raimund in Prag 1836. - In: Germanoslavica. Roč. 4 (9), č. 1 (1997), s. 15-25.
- Hledání literárních dějin / Vladimír Papoušek, Dalibor Tureček. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005. - 92 s.
- Rozporuplná sounáležitost : Německojazyčné kontexty českého dramatu. - Praha : Divadelní ústav, 2001. - 190 s.
- Nation und Kosmopolitismus bei Jan Neruda. - In: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache / eds. Katrin Berwanger, Peter Kosta. - Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2005. - s. 619-630.
- Rezeptionshoriznonte der tschechischen Literatur in den Jahren 1800-1850. - In: Brücken. - Roč. 9-10 (2001/2002), s. 9-18.
- Subjekt a řád v české literatuře 1815-1850. - In: Slavica Wratislawiensia. - Roč. 122 (2003), s. 71-77.
- Deutsches Trauerspiel im tschechischen Gatungssystem 1770-1850. In: Zagadnenia rozdajów literackich. - Roč. 45 (2002), s. 125-132.
- From Servility to Travesty : The Image of the Austria in the Czech Literature of the 19th century. - In: Austria and Austrians : Images in World Literature / W. Görtschacher, H. Klein. - Tübingen : Stauffenburg, 2002, s. 239-246.
- Vrchlický als Interpretationsproblem (Am Beispiel der Gedichtsammlung Poutí k Eldoradu). - In: Jaroslav Vrchlický und der tschechische Symbolismus / vyd. H. Schmid. - München : Otto Sagner Verlag, 2002. - s. 47-57.
- K literárně historickému konceptu národního obrození. - In: Slavia Occidentalis. - Roč. 58 (2001), s. 169-176.
- Der böhmisch-tschechische Kulturraum. - In: Shakespeare Handbuch / vyd. I. Schabert. - Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 2000. - S. 684-688.
- Geschichte der tschechischen Literatur : Problem und Herausforderung der gegenwärtigen Bohemistik. - In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. - Roč. 46 (2000), s. 145-154.
- Das Wiener Volksstück im tschechischen Theaterleben der nationalen Wiedergeburt. - In: Slavia. - Roč. 67, č. 4 (1999), s. 463-474.
- Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika. - In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 3 (2003), s. 289-301.
- Obraz "Čechů mimo domov" v české literatuře padesátých a šedesátých let minulého století. - In: Estetika. - Roč. 36, č. 1-3 (1999), s. 72-80.
- Žurnalismus mladého Německa a česká próza. - In: Česká literatura. - Roč. 42, č. 2 (1994), s. 191-200.
- Biedermeier a české národní obrození. - In: Estetika. - Roč. 30, č. 2 (1993), s. 15-24.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek