KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TOMANDL, Miloš, PhDr.

* 1951

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Milos.Tomandl@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - metodologie a metodika terénního výzkumu
- etnologie sociálních skupin
- urbánní etnologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost - člen
Publikační činnost / Publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek