KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VORÁČEK, Emil, PhDr. DrSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Historický ústav, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 225 443 293
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address voracek@hiu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiografie
Politologie, mezinárodní vztahy
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Rusko
Dějiny - Sovětský svaz
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Rusistika - Historiografie
Bohemistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Rusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Ruska ve 20. století (stalinismus, Kominterna, období perestrojky a transformace Ruska)
- postkomunistická transformace střední a východní Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR - předseda
- Česko-ruská komise historiků a archivářů - místopředseda české části
- Slovanský přehled - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Československo-sovětské hospodářské vztahy 1945-1948. – Praha, 1985. - 287 s.;
- Vznik, krize a rozpad sovětského bloku / V. Moulis, J. Valenta, J. Vykoukal a kol. – Ostrava, 1991. - (spoluautor)
- Dějiny SSSR v západní sovětologii v posledních desetiletích / sest. E. Voráček. – Praha, 1992.
- The Legacy of the Past as a Factor of the Transformation Process in Postcommunist countries of Central Europe / sest. E. Voráček, V. Dvořáková. - Prague, 1994. - 650 s.
- Armáda jako nástroj státní integrace SSSR 1923-1941 / E. Voráček, J. Wanner, B. Litera. – Praha, 1997. - 360 s.
- Linke dissidentische Utopien kurz vor dem November und danach. - In: Rückkehr nach Europa? Die geistig-politische Dimension des ostmitteleuropäischen Umbruchsprozesses seit 1989 / Hrsg. H. Misselwitz, D. Segert. – Potsdam, 1997. – S. 121-146.
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Euroregionen an der tschechisch-deutschen Grenze. Probleme, Optionen. - In: Vergangenheit und Gegenwart Mitteleuropas / HRSG. P. Gerlich, K. Glass. - Wien-Poznań, 1998. – S. 131-144.
- Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě / sest. J. Valenta, E. Voráček, J. Harna. – Praha, 1999. – 2. sv. - 750 s.
- Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty / sest. E. Voráček, M. Šesták. – Praha, 2000. - 640 s.
- T.G.M., idea demokracie a evropanství / sest. E. Voráček. – Praha : FILOSOFIA, 2001. - 2 sv. – 526, 326 s.
- Mitteleuropäische Lage und politische Stabilität in Tschechien. Zivilgesellschaft und demokratische Konsolidierung. - In: Transition – Erosion – Reaktion : Zehn Jahre Transformation in Osteuropa / Hrsg. Dittmar Schorkowitz. - Frankfurt am Main – Berlin – Bruxelles - New York – Oxford – Wien : Peter Lang Verlag, 2002. - S. 319-342.
- Stalinismus a Sovětský svaz 1927-1939. Historiografie, evoluce výzkumu, problém výkladu fenoménu a jeho interpretační modely. - In: Formování stalinského mocenského systému. K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928-1939 / sest. B. Litera a kol. – Praha, 2003. - S. 11-143.
- Eurasijství v ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace. – Praha, 2004. - 352 s.
- Politická kultura. Politische Kultur. Deutschland-Tschechien. Německo-Česko / Hrsg. E. Voráček, E. Trützschler v. Falkenstein. – Praha, 2004. - 225 s.
- EU-Erweiterung und die tschechisch-russischen Beziehungen. - In: Patterns of Europeanisation in Central and Eastern Europe / eds. Z. Mansfeldová, V. Sparschuh, A. Wenninger. - Berlin : Krämer Verlag, 2004. - S. 257-279. – (Beiträge zur Osteuropaforschung, Bd. 11.)
- Benes Dekrete. Nachkriegsordnung oder ethnische Säuberung? Kann Europa eine Antwort geben? / Hrsg. E. Voráček, H. Timmermann, R. Kipke. – Münster : Lit Verlag, 2005. - 672 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek