KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MÁLKOVÁ, Iva, Doc. PaedDr. Ph.D.

* 1962

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 596 160 454
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address iva.malkova@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.osu.cz/ffi/kcl/index.php?idc=12849

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - slovenská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární historie – česká literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost - členka
Publikační činnost / Publications - Hledání Viléma Závady : tvůrčí cesty zvláště po roce 1945. - Olomouc : Votobia, 2003. - 283 s. - ISBN 80-7220-153-0.
- Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945 – 2000) / sest. I. Málková, S. Urbanová ... [et al]. -Olomouc : Votobia, 2001. - 367 s. - ISBN 80-7042-597-0 (Ústav pro regionální studia), 80-7198-515-5 (Votobia). - (autorský podíl 40%, redakční podíl 60%).
- Literární Ostrava – devadesátá léta 20. století. - In: V srdci černého pavouka : Ostravská literární a umělecká scéna 90. let. - Olomouc : Votobia, 2000, s. 435 – 439. ISBN 80-7198- 420-5. - autorka doslovu.
- Cesty k nejistým pramenům. - In: Od břehů k horám : Severočeská literární a umělecká scéna 90. let. - Olomouc : Votobia, 2000. - S. 639 – 644. - ISBN 80 –7198 –441 –8. - autorka doslovu.
- Literatura. - In: Ostrava : Barvy. Tóny. Slova. - Ostrava : Cmyk, 2000. - S. 8 – 11. - ISBN 80 –238 –5632 –4.
- Souřadnice míst Šenov / sest. I. Málková, S. Urbanová. - Ostrava : Tilia, Ústav pro regionální studia, 2003. - S. 92 – 101 (Souřadnice regionů v proměnách času (Komparativně o nové literatuře na severu Čech a Moravy)); S.144 – 156 (Krajiny nepaměti a paměti (nad texty Jana Vraka)). - ISBN 80-7042-632-2 (Ústav); 80-86101-80-0 (Tilia)

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek