KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VALČÁKOVÁ, Pavla, PhDr. CSc.

* 1945-2021

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etymologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Názvy jídel v stsl. a csl. památkách makedonské redakce. ─ In: Makedonsko-češka naučna konferencija / ed. Mito Miovski. - Skopje : Fililiški fakultet "Blaže Koneski", 1998. - S. 131-138.
- Některé názvy koření ve slovanských jazycích – anýz, bedrník. ─ In: Palaeoslovenica, 1999, s. 295-302.
- Sémantická motivace některých názvů pečiva ve slovanských jazycích. ─ In: Studia etymologica brunensia - 1. - Praha, 2000. - S. 261-265.
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků / spoluautorka, hesla nakъlja, naprasnъ.- In: Slavia. - Roč. 63 (1994), s. 149-157.
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků / spoluautorka, hesla metyja/netyja, niněra. ─ In: Slavia. - Roč. 66 (1997), s. 71-79.
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků / spoluautorka, heslo nana. ─ In: Slavia. - Roč. 66 (1997), s. 179-182.
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků / spoluautorka, hesla očag/odžak, ohme, ochechule. ─ In: Slavia. - Roč. 70 (2001), s. 203-208.
- Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků / spoluautorka, heslo oluch. ─ In: Slavia. - Roč. 72 (2003), s. 409-420.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek