KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TVRDÍKOVÁ, Sylva, Doc. PhDr. CSc.

* 1942

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Pařížská 18, 110 00 Praha 1
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address s.tvrdikova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Literární věda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - český jazyk jako cizí jazyk
- česká stylistika,
- ruská literatura, literární druhy a žánry /román
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů - členka
Publikační činnost / Publications - Člověk a prostředí v románech Leonida Leonova. - Praha : Univ. Karlova, 1988. – 102 s. – ( AUC. Philologica, monographia, 97).
- Istorija russkoj sovětskoj literatury : učebnice. - Praha : SPN, 1987. - (Spoluautorka)
- SSSR - strana i kultura : učebnice. - Praha : SPN, 1989. - (Spoluautorka) - ISBN 80-04-23182-9
- Slovník spisovatelů : Sovětský svaz / M. Hrala a kol. – Praha : Odeon, 1977. – 2 sv.
- Literární druhy a žánry pro posluchače rusistiky / S. Tvrdíková, B. Neumann a kol. – Praha: SPN, 1981.
- Ruština v hotelnictví, lázeňství a turismu / S. Tvrdíková, J. Celunová. - Praha : Vysoká škola hotelová, 2003. - ISBN 80-86578-20-8
- Zásady stylistického hodnocení frazeologismů ve frazeologickém slovníku dvojjazyčném. – In: Bulletin ústavu ruského jazyka a literatury. 15. – Praha, 1971.
- Modifikace hrdiny a žánru: (Andrej Bitov). – In: Bulletin ruského jazyka a literatury. 20. - Praha, 1976.
- Konstrukční princip románu Ruský les. – In: Bulletin ústavu ruského jazyka a literatury. 23. – Praha, 1981.
- Na cestě k románu ( A. Bitov). – In: Bulletin ústavu ruského jazyka a literatury. 28. – Praha , 1987.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek